SEARCH RESULTS for assignor:"JIANG, YUN LONG"

Showing 1 to 3 of 3 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
15-May-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(B2) 9: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

GUO, HUI MIN

LOU, SHU ZUO

CHEN, XIAO MING

CAI, GUANG JIE

WONG, CHUN FAI

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

39556/531

02-Mar-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR COMPONENT AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR COMPONENT AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

45072/136

13-Feb-2018

(X0) 1: Step-down Circuit

(A1) 2: Step-down Circuit

(B2) 9: Step-down Circuit

SUN, CHI PING

JIANG, HAI BO

WANG, QIU BAO

JIANG, YUN LONG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

36211/93