SEARCH RESULTS for assignee:"BYD COMPANY LIMITED"

Recent Patent Assignments Patent Assignments - (Total found: 24)

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
15-May-2018

(X0) 1: CIRCUIT BOARD AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME

(A1) 2: CIRCUIT BOARD AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME

(B2) 9: CIRCUIT BOARD AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME

XU, QIANG

LIN, XINPING

BYD COMPANY LIMITED

37063/109

15-May-2018

(X0) 1: METAL FORMING APPARATUS

(A1) 2: METAL FORMING APPARATUS

(B2) 9: METAL FORMING APPARATUS

GONG, QING

ZHAO, SHUMING

WANG, YANAN

CHEN, QIUHUI

WANG, XIAOHUA

TANG, LIUPING

BYD COMPANY LIMITED

38270/171

15-May-2018

(X0) 1: METAL FORMING APPARATUS

(A1) 2: METAL FORMING APPARATUS

(B2) 9: METAL FORMING APPARATUS

WANG, YANAN

CHEN, QIUHUI

BYD COMPANY LIMITED

38265/112

03-May-2018

(X0) 1: SOLID ELECTROLYTE AND PREPARATION METHOD THEREFOR, AND LITHIUM-ION BATTERY CONTAINING SAME

(A1) 2: SOLID ELECTROLYTE AND PREPARATION METHOD THEREFOR, AND LITHIUM-ION BATTERY CONTAINING SAME

YI, GUANGUI

MA, YONGJUN

GUO, ZIZHU

WANG, XIANGHUI

XIE, JING

BYD COMPANY LIMITED

44482/553

03-May-2018

(X0) 1: ORGANOSILICONE COMPOSITION, REFLECTIVE COATING, PREPARATION METHOD THEREFOR AND PHOTOVOLTAIC MODULE COMPRISING SAME

(A1) 2: ORGANOSILICONE COMPOSITION, REFLECTIVE COATING, PREPARATION METHOD THEREFOR AND PHOTOVOLTAIC MODULE COMPRISING SAME

TANG, FULAN

ZHOU, WEI

LI, XIANKUAN

BYD COMPANY LIMITED

44494/405

17-Apr-2018

(X0) 1: POWER TRANSMISSION SYSTEM FOR VEHICLE AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(A1) 2: POWER TRANSMISSION SYSTEM FOR VEHICLE AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(B2) 9: POWER TRANSMISSION SYSTEM FOR VEHICLE AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

YANG, DONGSHENG

LIAN, YUBO

ZHANG, JINTAO

LUO, HONGBIN

BYD COMPANY LIMITED

34064/550

17-Apr-2018

(X0) 1: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

(A1) 2: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

(B2) 9: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

LIU, HUIYNE

WEI, JIA

QUAN, CHUPENG

CHEN, HUI

BYD COMPANY LIMITED

39543/864

17-Apr-2018

(X0) 1: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

(A1) 2: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

(B2) 9: AXLE HOUSING ASSEMBLY FOR VEHICLE AND VEHICLE

LIU, HUIYUE

WEI, JIA

QUAN, CHUPENG

CHEN, HUI

BYD COMPANY LIMITED

40183/639

10-Apr-2018

(X0) 1: Battery

(A1) 2: Battery

(B2) 9: Battery

SHEN, XI

JIANG, LUXIA

ZHU, JIANHUA

HU, SHICHAO

WANG, GAOWU

GU, HONGJUAN

BYD COMPANY LIMITED

36029/289

10-Apr-2018

(X0) 1: NFC ANTENNA ASSEMBLY

(A1) 2: NFC ANTENNA ASSEMBLY

(B2) 9: NFC ANTENNA ASSEMBLY

LIU, QIAOLING

ZHOU, JIANGANG

CHEN, DAJUN

BYD COMPANY LIMITED

38731/527

10-Apr-2018

(X0) 1: SIGNAL COLLECTION AND POWER CONNECTION ASSEMBLY, POWER BATTERY MODULE AND VEHICLE

(A1) 2: SIGNAL COLLECTION AND POWER CONNECTION ASSEMBLY, POWER BATTERY MODULE AND VEHICLE

(B2) 9: SIGNAL COLLECTION AND POWER CONNECTION ASSEMBLY, POWER BATTERY MODULE AND VEHICLE

LU, JIA

PENG, QINGBO

ZHU, YAN

ZHANG, XUEFENG

LIU, WEI

HUANG, YAN

LU, ZHIPEI

ZHU, JIANHUA

BYD COMPANY LIMITED

38992/286

03-Apr-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING POWER BATTERY

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING POWER BATTERY

(B2) 9: METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING POWER BATTERY

BU, FANGFANG

WANG, HONGJUN

ZHANG, CHAO

BYD COMPANY LIMITED

39490/926

29-Mar-2018

(X0) 1: ANTENNA AND MOBILE TERMINAL HAVING THE SAME

(A1) 2: ANTENNA AND MOBILE TERMINAL HAVING THE SAME

WANG, YIJIN

LI, LIANHUA

WANG, FAPING

BYD COMPANY LIMITED

43695/161

27-Mar-2018

(X0) 1: PTC ELECTRIC HEATING ASSEMBLY, ELECTRIC HEATING DEVICE AND ELECTRIC VEHICLE

(A1) 2: PTC ELECTRIC HEATING ASSEMBLY, ELECTRIC HEATING DEVICE AND ELECTRIC VEHICLE

(B2) 9: PTC ELECTRIC HEATING ASSEMBLY, ELECTRIC HEATING DEVICE AND ELECTRIC VEHICLE

WU, MENGXIANG

REN, MAOLIN

DENG, TIANYOU

WANG, SHUMIN

LI, XIAOFANG

QIU, HONGMEI

LIN, XINPING

BYD COMPANY LIMITED

40220/850

20-Mar-2018

(X0) 1: VEHICLE AND METHOD FOR CONTROLLING SYNCHRONIZER OF THE SAME

(A1) 2: VEHICLE AND METHOD FOR CONTROLLING SYNCHRONIZER OF THE SAME

(B2) 9: VEHICLE AND METHOD FOR CONTROLLING SYNCHRONIZER OF THE SAME

YANG, DONGSHENG

LIAN, YUBO

ZHANG, JINTAO

LUO, HONGBIN

BYD COMPANY LIMITED

34063/753

27-Feb-2018

(X0) 1: VEHICLE AND SLIDING FEEDBACK CONTROL SYSTEM OF VEHICLE AND METHOD FOR THE SAME

(A1) 2: VEHICLE AND SLIDING FEEDBACK CONTROL SYSTEM OF VEHICLE AND METHOD FOR THE SAME

(B2) 9: VEHICLE AND SLIDING FEEDBACK CONTROL SYSTEM OF VEHICLE AND METHOD FOR THE SAME

CHENG, HUA

RUAN, OU

CHEN, HAO

BYD COMPANY LIMITED

38084/506

20-Feb-2018

(X0) 2: BUS

(B1) D: BUS

LIAN, YUBO

ZHANG, YUNCHENG

LUO, HUAN

WU, YICHAO

BYD COMPANY LIMITED

39273/344

13-Feb-2018

(X0) 1: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(A1) 2: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(B2) 9: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

YANG, DONGSHENG

LIAN, YUBO

ZHANG, JINTAO

LUO, HONGBIN

BYD COMPANY LIMITED

36312/748

13-Feb-2018

(X0) 1: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(A1) 2: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

(B2) 9: POWER TRANSMISSION SYSTEM AND VEHICLE COMPRISING THE SAME

YANG, DONGSHENG

LIAN, YUBO

ZHANG, JINTAO

LUO, HONGBIN

BYD COMPANY LIMITED

36337/564

13-Feb-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR STARTING ENGINE OF HYBRID VEHICLE

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR STARTING ENGINE OF HYBRID VEHICLE

(B2) 9: METHOD AND SYSTEM FOR STARTING ENGINE OF HYBRID VEHICLE

LIU, CHANGJIU

LIU, GUORUI

ZHOU, XIAOWEI

LING, HEPING

XIE, SHIBIN

LIAN, YUBO

BYD COMPANY LIMITED

38843/612