SEARCH RESULTS for TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

Recent Patent Assignments Patent Assignments - (Total found: 1585)

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
20-Feb-2018

(X0) 14370320: PRODUCTION METHOD FOR NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY

(A1) 20160087315: PRODUCTION METHOD FOR NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY

(B2) 9899709: PRODUCTION METHOD FOR NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY

OYAMA, YUTAKA

OKADA, YUKIHIRO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

33232/61

20-Feb-2018

(X0) 14781458: FASTENING STRUCTURE

(A1) 20160339630: FASTENING STRUCTURE

(B2) 9895839: FASTENING STRUCTURE

OGAWA, SATOSHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36694/802

20-Feb-2018

(X0) 15023959: SHOULDER SUPPORT ADJUSTER AND VEHICLE SEAT

(A1) 20160229316: SHOULDER SUPPORT ADJUSTER AND VEHICLE SEAT

(B2) 9896003: SHOULDER SUPPORT ADJUSTER AND VEHICLE SEAT

TAMURA, HIROSHI

KANEKO, AKIRA

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38072/266

20-Feb-2018

(X0) 14409605: VEHICLE INCLUDING AN ENGINE, A STORAGE APPARATUS, A POWER GENERATION APPARATUS, AND AN ELECTRONIC CONTROL UNIT AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME

(A1) 20150318809: VEHICLE INCLUDING AN ENGINE, A STORAGE APPARATUS, A POWER GENERATION APPARATUS, AND AN ELECTRONIC CONTROL UNIT AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME

(B2) 9895979: VEHICLE INCLUDING AN ENGINE, A STORAGE APPARATUS, A POWER GENERATION APPARATUS, AND AN ELECTRONIC CONTROL UNIT AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME

MITSUTANI, NORITAKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

34555/408

20-Feb-2018

(X0) 14926995: PRESSURE REDUCTION VALVE AND GAS SUPPLY DEVICE

(A1) 20160138726: PRESSURE REDUCTION VALVE AND GAS SUPPLY DEVICE

(B2) 9897219: PRESSURE REDUCTION VALVE AND GAS SUPPLY DEVICE

SAITO, NORIHIKO

GOTO, SOGO

KONDO, MASAAKI

YAMASHITA, AKIRA

OKAWACHI, EIJI

KUROYANAGI, MUNETOSHI

KUBO, TOSHIKATSU

IWAGUCHI, TAKASHI

N/A

37215/8

20-Feb-2018

(X0) 15239322: COLLISION AVOIDANCE SUPPORT DEVICE

(A1) 20170057498: COLLISION AVOIDANCE SUPPORT DEVICE

(B2) 9896095: COLLISION AVOIDANCE SUPPORT DEVICE

KATOH, MASAYUKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39715/805

20-Feb-2018

(X0) 15037909: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20160290249: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9897016: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ONISHI, AKITO

SHIRASAWA, HIROTAKA

N/A

38759/41

20-Feb-2018

(X0) 15167065: VEHICLE CONTROL SYSTEM

(A1) 20160347314: VEHICLE CONTROL SYSTEM

(B2) 9896109: VEHICLE CONTROL SYSTEM

KUWAHARA, SEIJI

HOSHIYA, KAZUMI

ASAHARA, NORIMI

ITO, YOSHIO

ENDO, TAKAHITO

FUJIYOSHI, TADASHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38738/300

20-Feb-2018

(X0) 15000802: COLLISION AVOIDANCE CONTROL SYSTEM AND CONTROL METHOD

(A1) 20160207534: COLLISION AVOIDANCE CONTROL SYSTEM AND CONTROL METHOD

(B2) 9896094: COLLISION AVOIDANCE CONTROL SYSTEM AND CONTROL METHOD

NISHIMURA, MOTOKI

IGARASHI, SHINJI

SAIKI, KOTARO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37524/990

20-Feb-2018

(X0) 14933410: Fuel Cell System and Control Method of Fuel Cell System

(A1) 20160141685: Fuel Cell System and Control Method of Fuel Cell System

(B2) 9899692: Fuel Cell System and Control Method of Fuel Cell System

TOIDA, MASASHI

NAGANUMA, YOSHIAKI

OGAWA, TOMOHIRO

MARUO, TSUYOSHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37357/210

20-Feb-2018

(X0) 14736696: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20150361911: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9897029: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

MAEDA, TOSHIO

TAKAOKA, TOSHIO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

35823/147

20-Feb-2018

(X0) 14922477: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20160115859: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9896997: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

TANADA, MASAYUKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36880/661

20-Feb-2018

(X0) 14439408: VEHICLE DRIVE CONTROLLER

(A1) 20150298700: VEHICLE DRIVE CONTROLLER

(B2) 9896103: VEHICLE DRIVE CONTROLLER

KUROKI, RENTARO

HIRAI, TAKUYA

MITSUYASU, MASAKI

KIM, JONGGAP

MATSUNAGA, MASAKI

KIDO, YASUNARI

SUZUKI, TAKEAKI

KOGURE, TAKAYUKI

OKAMURA, YUKARI

SATO, AKIHIRO

KINOSHITA, YUSUKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

35733/514

20-Feb-2018

(X0) 15303373: METHOD FOR PRODUCING FUEL CELL CATALYST

(A1) 20170033366: METHOD FOR PRODUCING FUEL CELL CATALYST

(B2) 9899686: METHOD FOR PRODUCING FUEL CELL CATALYST

ARAI, TATSUYA

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39986/771

20-Feb-2018

(X0) 15323813: VOICE RECOGNITION DEVICE AND VOICE RECOGNITION SYSTEM

(A1) 20170166147: VOICE RECOGNITION DEVICE AND VOICE RECOGNITION SYSTEM

(B2) 9896049: VOICE RECOGNITION DEVICE AND VOICE RECOGNITION SYSTEM

HIROKI, DAISUKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

40839/982

20-Feb-2018

(X0) 15037909: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20160290249: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9897016: APPARATUS FOR CONTROLLING THE FUEL SUPPLY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ONISHI, AKITO

SHIRASAWA, HIROTAKA

N/A

38992/478

20-Feb-2018

(X0) 15102690: ELECTRIC VEHICLE EXTERNALLY CHARGEABLE BY TWO DIFFERENT METHODS

(A1) 20160325635: ELECTRIC VEHICLE EXTERNALLY CHARGEABLE BY TWO DIFFERENT METHODS

(B2) 9895986: ELECTRIC VEHICLE EXTERNALLY CHARGEABLE BY TWO DIFFERENT METHODS

MASUDA, TOMOKAZU

HORIBA, MASAYUKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38844/27

20-Feb-2018

(X0) 15028493: BRAKING FORCE CONTROL METHOD FOR VEHICLE

(A1) 20160264002: BRAKING FORCE CONTROL METHOD FOR VEHICLE

(B2) 9895978: BRAKING FORCE CONTROL METHOD FOR VEHICLE

SUDA, RIO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38245/529

20-Feb-2018

(X0) 15246997: VEHICLE FLOOR PORTION STRUCTURE

(A1) 20170113729: VEHICLE FLOOR PORTION STRUCTURE

(B2) 9896131: VEHICLE FLOOR PORTION STRUCTURE

ONISHI, YOICHIRO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39540/534

20-Feb-2018

(X0) 14929653: METHOD OF DISCHARGING WATER FROM FUEL CELL AND FUEL CELL SYSTEM

(A1) 20160141655: METHOD OF DISCHARGING WATER FROM FUEL CELL AND FUEL CELL SYSTEM

(B2) 9899690: METHOD OF DISCHARGING WATER FROM FUEL CELL AND FUEL CELL SYSTEM

NAGANUMA, YOSHIAKI

OGAWA, TOMOHIRO

MARUO, TSUYOSHI

TOIDA, MASASHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37542/728

20-Feb-2018

(X0) 15045400: VEHICLE DRIVING SUPPORT CONTROL DEVICE

(A1) 20160236679: VEHICLE DRIVING SUPPORT CONTROL DEVICE

(B2) 9896082: VEHICLE DRIVING SUPPORT CONTROL DEVICE

INOUE, SHINTARO

INOUE, HIDEO

HIRANO, YUTAKA

RAKSINCHAROENSAK, PONGSATHORN

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37750/582

20-Feb-2018

(X0) 14900849: DIAGNOSIS SYSTEM OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20160160778: DIAGNOSIS SYSTEM OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9897028: DIAGNOSIS SYSTEM OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE

MIYAMOTO, HIROSHI

AOKI, KEIICHIRO

IWAZAKI, YASUSHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37351/139

20-Feb-2018

(X0) 15068809: VEHICLE TRAVEL CONTROL DEVICE

(A1) 20160318512: VEHICLE TRAVEL CONTROL DEVICE

(B2) 9896098: VEHICLE TRAVEL CONTROL DEVICE

YAMAOKA, MASAAKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37965/114

20-Feb-2018

(X0) 14926353: LUBRICATING STRUCTURE FOR SPEED REDUCER

(A1) 20160123454: LUBRICATING STRUCTURE FOR SPEED REDUCER

(B2) 9897192: LUBRICATING STRUCTURE FOR SPEED REDUCER

TAHARA, YASUAKI

NONAKA, NORIAKI

ASHIHARA, YOSHIFUMI

MIKAMI, JUN

ITO, SATORI

KOSAKA, DAICHI

IKUSHIMA, YOSHIHIRO

MICHISHITA, MASAYA

KAJIKAWA, ATSUSHI

N/A

36935/717

20-Feb-2018

(X0) 14889463: APPARATUS FOR PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS AND METHOD OF PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS USING SAID PRODUCTION APPARATUS

(A1) 20160122900: APPARATUS FOR PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS AND METHOD OF PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS USING SAID PRODUCTION APPARATUS

(B2) 9896778: APPARATUS FOR PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS AND METHOD OF PRODUCING SiC SINGLE CRYSTALS USING SAID PRODUCTION APPARATUS

KAMEI, KAZUHITO

KUSUNOKI, KAZUHIKO

KADO, MOTOHISA

DAIKOKU, HIRONORI

SAKAMOTO, HIDEMITSU

N/A

36975/796

20-Feb-2018

(X0) 14820710: TRAVEL CONTROL DEVICE

(A1) 20160052504: TRAVEL CONTROL DEVICE

(B2) 9896081: TRAVEL CONTROL DEVICE

KONDO, MASAMI

YOKOKAWA, TAKAHIRO

HAREYAMA, YOUHEI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36275/450

20-Feb-2018

(X0) 14881929: INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING APPARATUS, AND INFORMATION PROCESSING METHOD

(A1) 20160162056: INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING APPARATUS, AND INFORMATION PROCESSING METHOD

(B2) 9898106: INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING APPARATUS, AND INFORMATION PROCESSING METHOD

OGINO, AKIRA

HAMABE, RYOTA

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36784/93

20-Feb-2018

(X0) 14846475: DISPLAY CONTROL APPARATUS FOR METER

(A1) 20160084866: DISPLAY CONTROL APPARATUS FOR METER

(B2) 9897625: DISPLAY CONTROL APPARATUS FOR METER

TERATANI, YOSHIYUKI

MIZOBUCHI, MASAYASU

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36499/132

20-Feb-2018

(X0) 14440415: BOOST CONVERTER CONTROL APPARATUS

(A1) 20150303798: BOOST CONVERTER CONTROL APPARATUS

(B2) 9899916: BOOST CONVERTER CONTROL APPARATUS

OKAMURA, MASAKI

TAKAMATSU, NAOYOSHI

HANADA, HIDETO

YAMADA, KENJI

HIRANO, KOSUKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

35555/683

20-Feb-2018

(X0) 14780168: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 20160047339: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9897022: CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

KUZE, YASUHIRO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36657/972

20-Feb-2018

(X0) 15291119: FUEL CELL VEHICLE

(A1) 20170101031: FUEL CELL VEHICLE

(B2) 9895999: FUEL CELL VEHICLE

OHASHI, YASUHIKO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39993/478

20-Feb-2018

(X0) 15354240: SEMICONDUCTOR DEVICE

(A1) 20170148785: SEMICONDUCTOR DEVICE

(B2) 9899374: SEMICONDUCTOR DEVICE

HIRABAYASHI, YASUHIRO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

40360/475

20-Feb-2018

(X0) 14780189: VEHICLE DRIVING ASSISTANCE APPARATUS

(A1) 20160042645: VEHICLE DRIVING ASSISTANCE APPARATUS

(B2) 9898929: VEHICLE DRIVING ASSISTANCE APPARATUS

HARADA, TOMOAKI

ITO, YOSUKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36658/522

20-Feb-2018

(X0) 15374387: DRIVE CONTROL SYSTEM FOR HYBRID VEHICLE

(A1) 20170166200: DRIVE CONTROL SYSTEM FOR HYBRID VEHICLE

(B2) 9896088: DRIVE CONTROL SYSTEM FOR HYBRID VEHICLE

MIYAGAWA, TAKESHI

TABATA, ATSUSHI

IMAMURA, TATSUYA

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

40900/674

20-Feb-2018

(X0) 15026375: HYDRAULIC CIRCUIT FOR POWER TRANSMISSION DEVICE OF VEHICLE

(A1) 20160245399: HYDRAULIC CIRCUIT FOR POWER TRANSMISSION DEVICE OF VEHICLE

(B2) 9897199: HYDRAULIC CIRCUIT FOR POWER TRANSMISSION DEVICE OF VEHICLE

WATANABE, YASUYUKI

KUWABARA, SHINYA

MIZUNO, YOSHIHIRO

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39198/676

20-Feb-2018

(X0) 15115379: HYBRID VEHICLE AND CONTROL METHOD THEREFOR

(A1) 20170008511: HYBRID VEHICLE AND CONTROL METHOD THEREFOR

(B2) 9896087: HYBRID VEHICLE AND CONTROL METHOD THEREFOR

FUKUI, KEITA

INOUE, TOSHIO

FUSHIKI, SHUNSUKE

HONDA, TOMOAKI

NAWATA, HIDEKAZU

NIWA, YUTA

OSAWA, TAICHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39290/421

20-Feb-2018

(X0) 15173028: OCCUPANT PROTECTION DEVICE

(A1) 20170036634: OCCUPANT PROTECTION DEVICE

(B2) 9896007: OCCUPANT PROTECTION DEVICE

OHNO, MITSUYOSHI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38802/773

20-Feb-2018

(X0) 15119928: MOVING ASSIST APPARATUS AND METHOD

(A1) 20170066429: MOVING ASSIST APPARATUS AND METHOD

(B2) 9896086: MOVING ASSIST APPARATUS AND METHOD

OGAWA, YUKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

39476/413

20-Feb-2018

(X0) 14897754: POWER SUPPLY SYSTEM

(A1) 20160137069: POWER SUPPLY SYSTEM

(B2) 9895980: POWER SUPPLY SYSTEM

ISHIGAKI, MASANORI

TOMURA, SHUJI

YANAGIZAWA, NAOKI

OKAMURA, MASAKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38583/599

20-Feb-2018

(X0) 15160599: DETECTION APPARATUS, RECEIVING APPARATUS, AND DETECTION METHOD

(A1) 20160352371: DETECTION APPARATUS, RECEIVING APPARATUS, AND DETECTION METHOD

(B2) 9900035: DETECTION APPARATUS, RECEIVING APPARATUS, AND DETECTION METHOD

TAKANO, KOSUKE

SAWAYA, TAKUMA

N/A

38660/359

20-Feb-2018

(X0) 15075576: TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION DEVICE AND TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION METHOD

(A1) 20160307051: TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION DEVICE AND TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION METHOD

(B2) 9898669: TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION DEVICE AND TRAVELING ROAD SURFACE DETECTION METHOD

NISHIJIMA, MASAKAZU

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

38050/815

20-Feb-2018

(X0) 15518616: SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(A1) 20170317162: SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(B2) 9899469: SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

NISHIMURA, SHINYA

FUJIWARA, HIROKAZU

SOEJIMA, NARUMASA

TAKEUCHI, YUICHI

N/A

42234/585

20-Feb-2018

(X0) 15019436: POWER SUPPLY APPARATUS AND VEHICLE INCLUDING THE SAME

(A1) 20160236633: POWER SUPPLY APPARATUS AND VEHICLE INCLUDING THE SAME

(B2) 9896047: POWER SUPPLY APPARATUS AND VEHICLE INCLUDING THE SAME

MORI, KAZUYA

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37692/353

20-Feb-2018

(X0) 15018154: VEHICLE INFORMATION PROCESSOR

(A1) 20160257294: VEHICLE INFORMATION PROCESSOR

(B2) 9896085: VEHICLE INFORMATION PROCESSOR

MORISAKI, KEISUKE

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37749/626

20-Feb-2018

(X0) 15273244: VEHICLE FRAMEWORK STRUCTURE

(A1) 20170088189: VEHICLE FRAMEWORK STRUCTURE

(B2) 9884657: VEHICLE FRAMEWORK STRUCTURE

SAEKI, KOJI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

44958/850

20-Feb-2018

(X0) 15518941: ONBOARD POWER SUPPLY APPARATUS

(A1) 20170222200: ONBOARD POWER SUPPLY APPARATUS

(B2) 9899647: ONBOARD POWER SUPPLY APPARATUS

MURAI, DAISUKE

FUJIWARA, NOBUYOSHI

OHGITANI, IKKEI

N/A

42246/843

20-Feb-2018

(X0) 15021807: PIPING MEMBER FOR FUEL CELL AND FUEL CELL VEHICLE EQUIPPED THEREWITH

(A1) 20160221433: PIPING MEMBER FOR FUEL CELL AND FUEL CELL VEHICLE EQUIPPED THEREWITH

(B2) 9895967: PIPING MEMBER FOR FUEL CELL AND FUEL CELL VEHICLE EQUIPPED THEREWITH

AKABOSHI, RYOTA

OTAKE, YASUKI

SHIBASAKI, SHUNICHI

OHASHI, YASUHIKO

TERADA, SHIGEYUKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

37967/80

20-Feb-2018

(X0) 14936094: BATTERY SYSTEM CONFIGURED TO SET AND REDUCE AN UPPER LIMIT POWER VALUE THAT IS DISCHARGED FROM AN ALKALI SECONDARY BATTERY

(A1) 20160134139: BATTERY SYSTEM CONFIGURED TO SET AND REDUCE AN UPPER LIMIT POWER VALUE THAT IS DISCHARGED FROM AN ALKALI SECONDARY BATTERY

(B2) 9899847: BATTERY SYSTEM CONFIGURED TO SET AND REDUCE AN UPPER LIMIT POWER VALUE THAT IS DISCHARGED FROM AN ALKALI SECONDARY BATTERY

TERASHIMA, DAIKI

N/A

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

36994/953

20-Feb-2018

(X0) 14687426: ELECTROLYTIC SOLUTION FOR FLUORIDE ION BATTERY AND FLUORIDE ION BATTERY

(A1) 20150303522: ELECTROLYTIC SOLUTION FOR FLUORIDE ION BATTERY AND FLUORIDE ION BATTERY

(B2) 9899706: ELECTROLYTIC SOLUTION FOR FLUORIDE ION BATTERY AND FLUORIDE ION BATTERY

NAKAMOTO, HIROFUMI

OGUMI, ZEMPACHI

YAMAKI, JUN-ICHI

N/A

36806/818

20-Feb-2018

(X0) 14880409: FRONT DEFROSTER NOZZLE APPARATUS

(A1) 20160107612: FRONT DEFROSTER NOZZLE APPARATUS

(B2) 9895960: FRONT DEFROSTER NOZZLE APPARATUS

SATO, ASEI

SHIBATA, MINORU

KAJIKAWA, KOUTA

UNO, HIDENORI

N/A

36771/374