SEARCH RESULTS for SEIKO EPSON CORPORATION

Recent Patent Assignments Patent Assignments - (Total found: 374)

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
30-Nov-2017

(X0) 15603032: PRINT APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING PRINT APPARATUS

(A1) 20170344319: PRINT APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING PRINT APPARATUS

MORITA, TSUBASA

IKEYOSHI, YASUHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

42481/813

30-Nov-2017

(X0) 15598094: FLOW PATH JOINT AND LIQUID EJECTING APPARATUS

(A1) 20170341403: FLOW PATH JOINT AND LIQUID EJECTING APPARATUS

AKAHANE, FUJIO

SEIKO EPSON CORPORATION

42416/752

30-Nov-2017

(X0) 15601862: LIQUID EJECTING HEAD AND LIQUID EJECTING APPARATUS

(A1) 20170341396: LIQUID EJECTING HEAD AND LIQUID EJECTING APPARATUS

OZAWA, KINYA

HARA, KAZUHIKO

SEIKO EPSON CORPORATION

42460/745

30-Nov-2017

(X0) 15602439: RECORDING APPARATUS AND MOTION UNIT DRIVE METHOD

(A1) 20170343085: RECORDING APPARATUS AND MOTION UNIT DRIVE METHOD

TANAKA, TAKAYUKI

TANAKA, HIROTOMO

YOSHIHISA, YASUHIKO

SEIKO EPSON CORPORATION

42475/13

30-Nov-2017

(X0) 15596211: FLOW PATH JOINT AND LIQUID EJECTING APPARATUS

(A1) 20170341401: FLOW PATH JOINT AND LIQUID EJECTING APPARATUS

AKAHANE, FUJIO

SEIKO EPSON CORPORATION

42391/668

30-Nov-2017

(X0) 15533332: Piezoelectric device, liquid ejecting head, manufacturing method of piezoelectric device, and manufacturing method of liquid ejecting device

(A1) 20170341394: Piezoelectric device, liquid ejecting head, manufacturing method of piezoelectric device, and manufacturing method of liquid ejecting device

YOSHIKE, MASASHI

SEIKO EPSON CORPORATION

42873/574

30-Nov-2017

(X0) 15606785: LIQUID DISCHARGING APPARATUS

(A1) 20170341373: LIQUID DISCHARGING APPARATUS

KATO, JUNYA

ISHIKAWA, YUGO

SEIKO EPSON CORPORATION

42518/129

30-Nov-2017

(X0) 15603055: PRINT APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING PRINT APPARATUS

(A1) 20170344320: PRINT APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING PRINT APPARATUS

MORITA, TSUBASA

IKEYOSHI, YASUHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

42482/14

30-Nov-2017

(X0) 15593802: OSCILLATOR, ELECTRONIC APPARATUS, VEHICLE, AND METHOD OF MANUFACTURING OSCILLATOR

(A1) 20170346442: OSCILLATOR, ELECTRONIC APPARATUS, VEHICLE, AND METHOD OF MANUFACTURING OSCILLATOR

ITO, HISAHIRO

SHIOZAKI, NOBUTAKA

TAMURA, SEIICHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

42355/443

30-Nov-2017

(X0) 15601136: HORIZONTALLY ARTICULATED ROBOT

(A1) 20170341222: HORIZONTALLY ARTICULATED ROBOT

SEKINE, KOTARO

TERANAKA, RYOSUKE

SEIKO EPSON CORPORATION

42453/447

30-Nov-2017

(X0) 15602982: THERMAL PRINTER, AND THERMAL PRINTER CONTROL METHOD

(A1) 20170341445: THERMAL PRINTER, AND THERMAL PRINTER CONTROL METHOD

MOTOYAMA, HIROYUKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42481/347

30-Nov-2017

(X0) 15598019: LIQUID SUPPLY VALVE, FLOW CHANNEL SYSTEM, AND METHOD OF USING LIQUID SUPPLY VALVE

(A1) 20170341408: LIQUID SUPPLY VALVE, FLOW CHANNEL SYSTEM, AND METHOD OF USING LIQUID SUPPLY VALVE

AKAHANE, FUJIO

SEIKO EPSON CORPORATION

42416/455

30-Nov-2017

(X0) 15584651: BIOLOGICAL INFORMATION MEASURING APPARATUS, COMMUNICATION SYSTEM, AND COMMUNICATION METHOD

(A1) 20170344577: BIOLOGICAL INFORMATION MEASURING APPARATUS, COMMUNICATION SYSTEM, AND COMMUNICATION METHOD

NAGASAKI, SHINTARO

SEIKO EPSON CORPORATION

42213/35

30-Nov-2017

(X0) 15600211: Fax system and fax machine

(A1) 20170346959: Fax system and fax machine

YAMAMOTO, HIRONOBU

FURUTA, YASUHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

42440/1

30-Nov-2017

(X0) 15591612: WEARABLE DEVICE

(A1) 20170340275: WEARABLE DEVICE

HASHIZUME, KEITARO

SEIKO EPSON CORPORATION

42325/548

30-Nov-2017

(X0) 15604864: BOTTLE SET

(A1) 20170341402: BOTTLE SET

NAGASHIMA, TAKUMI

TAKAMOTO, TETSUYA

NAKAMURA, HIROYUKI

MIZUTANI, TADAHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

42505/156

30-Nov-2017

(X0) 15602413: ULTRASONIC MEASUREMENT APPARATUS

(A1) 20170340307: ULTRASONIC MEASUREMENT APPARATUS

KANO, KAZUYUKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42473/291

30-Nov-2017

(X0) 15598897: LIGHT SOURCE APPARATUS AND PROJECTOR

(A1) 20170343891: LIGHT SOURCE APPARATUS AND PROJECTOR

SAKATA, HIDEFUMI

AKIYAMA, KOICHI

SEIKO EPSON CORPORATION

42428/5

30-Nov-2017

(X0) 15600276: RECORDING APPARATUS

(A1) 20170346960: RECORDING APPARATUS

OTSUKA, KAZUO

SEIKO EPSON CORPORATION

42440/416

30-Nov-2017

(X0) 15137240: PIEZOELECTRIC ELEMENT AND PIEZOELECTRIC ELEMENT APPLIED DEVICE

(A1) 20170345994: PIEZOELECTRIC ELEMENT AND PIEZOELECTRIC ELEMENT APPLIED DEVICE

KITADA, KAZUYA

OMOTO, MASAYUKI

SEIKO EPSON CORPORATION

38367/102

30-Nov-2017

(X0) 15607214: IMAGE READING APPARATUS, IMAGE CORRECTING METHOD

(A1) 20170344819: IMAGE READING APPARATUS, IMAGE CORRECTING METHOD

MURAHASHI, KENICHI

KANAMITSU, MASATOMO

BEPPU, WATARU

SEIKO EPSON CORPORATION

42519/965

30-Nov-2017

(X0) 15608018: MOTOR UNIT AND ROBOT

(A1) 20170341223: MOTOR UNIT AND ROBOT

HAHAKURA, SEIJI

HAMA, HIDENORI

NISHIMURA, YOSHITERU

SEKINE, KOTARO

ADACHI, MAMORU

SEIKO EPSON CORPORATION

42528/934

30-Nov-2017

(X0) 15607170: LIQUID EJECTING APPARATUS

(A1) 20170341405: LIQUID EJECTING APPARATUS

MARUYAMA, AKIHIKO

SEIKO EPSON CORPORATION

42519/839

30-Nov-2017

(X0) 15681631: METHOD OF MEASURING DISPLAY DELAY TIME, DISPLAY DEVICE, AND METHOD OF MANUFACTURING DISPLAY

(A1) 20170347090: METHOD OF MEASURING DISPLAY DELAY TIME, DISPLAY DEVICE, AND METHOD OF MANUFACTURING DISPLAY

SHIOHARA, RYUICHI

ICHIKAWA, TATSUYA

SEIKO EPSON CORPORATION

43343/73

30-Nov-2017

(X0) 15607197: LIQUID EJECTING APPARATUS

(A1) 20170341395: LIQUID EJECTING APPARATUS

TOYA, AKIHIRO

SHIMIZU, YOSHIAKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42519/885

23-Nov-2017

(X0) 15614978: COLOR CONVERSION APPARATUS, LOOK-UP TABLE GENERATING METHOD, AND LOOK-UP TABLE GENERATING APPARATUS

(A1) 20170337453: COLOR CONVERSION APPARATUS, LOOK-UP TABLE GENERATING METHOD, AND LOOK-UP TABLE GENERATING APPARATUS

OKUMURA, YOSHIO

SEIKO EPSON CORPORATION

42615/154

23-Nov-2017

(X0) 15601368: PRINTING APPARATUS AND CONVEYING APPARATUS

(A1) 20170334224: PRINTING APPARATUS AND CONVEYING APPARATUS

TORIGOE, YASUHIDE

SEIKO EPSON CORPORATION

42457/307

23-Nov-2017

(X0) 15532406: FILM-FORMING INK, FILM FORMATION METHOD, DEVICE WITH FILM, AND ELECTRONIC APPARATUS

(A1) 20170335126: FILM-FORMING INK, FILM FORMATION METHOD, DEVICE WITH FILM, AND ELECTRONIC APPARATUS

WATANABE, SHOTARO

SONOYAMA, TAKUYA

SEIKO EPSON CORPORATION

42567/181

23-Nov-2017

(X0) 15669310: MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY APPARATUS, MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY SYSTEM, AND MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY METHOD

(A1) 20170332972: MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY APPARATUS, MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY SYSTEM, AND MEASUREMENT INFORMATION DISPLAY METHOD

NAGASAKI, SHINTARO

HATTA, AKIRA

ARAKI, YUKARI

NONOYAMA, MASAAKI

SEIKO EPSON CORPORATION

43203/152

23-Nov-2017

(X0) 15595058: ELECTRONIC DEVICE, AND PRINTER

(A1) 20170339796: ELECTRONIC DEVICE, AND PRINTER

ABE, TSUKASA

SEIKO EPSON CORPORATION

42379/98

23-Nov-2017

(X0) 15601866: LIQUID DISCHARGING APPARATUS

(A1) 20170334208: LIQUID DISCHARGING APPARATUS

SHIBATA, YOHEI

SEIKO EPSON CORPORATION

42460/585

23-Nov-2017

(X0) 15601879: RECORDING APPARATUS AND RECORDING METHOD

(A1) 20170334200: RECORDING APPARATUS AND RECORDING METHOD

MURAYAMA, OSAMU

WASHIZAWA, TAKEHITO

KONISHI, YOSHIYUKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42460/676

23-Nov-2017

(X0) 15591514: ELECTROOPTICAL DEVICE, ELECTRONIC DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTROOPTICAL DEVICE

(A1) 20170336624: ELECTROOPTICAL DEVICE, ELECTRONIC DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTROOPTICAL DEVICE

NAKAGAWA, MASASHI

SEIKO EPSON CORPORATION

42323/756

23-Nov-2017

(X0) 15598498: PROCESSING APPARATUS AND CONTROL PROGRAM

(A1) 20170339311: PROCESSING APPARATUS AND CONTROL PROGRAM

OHASHI, AYAKO

SEIKO EPSON CORPORATION

42422/311

23-Nov-2017

(X0) 15525376: DEVICE FOR SENDING OR RECEIVING VIDEO, METHOD FOR CONTROLLING DEVICE, AND COMPUTER PROGRAM

(A1) 20170339455: DEVICE FOR SENDING OR RECEIVING VIDEO, METHOD FOR CONTROLLING DEVICE, AND COMPUTER PROGRAM

ARUGA, NAOTO

OKANO, KEIICHI

SEIKO EPSON CORPORATION

42295/853

23-Nov-2017

(X0) 15590576: LIGHT SOURCE DEVICE AND PROJECTOR

(A1) 20170336703: LIGHT SOURCE DEVICE AND PROJECTOR

TAKAGI, CHIGUSA

SEIKO EPSON CORPORATION

42303/156

23-Nov-2017

(X0) 15466229: MEASUREMENT DEVICE AND PRINTING APPARATUS

(A1) 20170334221: MEASUREMENT DEVICE AND PRINTING APPARATUS

GOMI, TSUGIO

SEIKO EPSON CORPORATION

41684/465

23-Nov-2017

(X0) 15598551: LIQUID DISCHARGING APPARATUS AND IMAGE FORMING METHOD

(A1) 20170334213: LIQUID DISCHARGING APPARATUS AND IMAGE FORMING METHOD

HAMADA, NOBUHIKO

SEIKO EPSON CORPORATION

42423/69

23-Nov-2017

(X0) 15671496: GEAR PUMP AND PRINTING APPARATUS PROVIDED WITH SAME

(A1) 20170334212: GEAR PUMP AND PRINTING APPARATUS PROVIDED WITH SAME

ANDO, MASAAKI

MITSUO, NORITAKA

MARUYAMA, NORIHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

43229/861

23-Nov-2017

(X0) 15584823: ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 20170336623: ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE

OIKAWA, HIROYUKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42214/119

23-Nov-2017

(X0) 15498638: PRINTER AND CONTROL METHOD

(A1) 20170334222: PRINTER AND CONTROL METHOD

ICHIMIYA, YUTA

MORIYAMA, RYUJI

SEIKO EPSON CORPORATION

42160/531

23-Nov-2017

(X0) 15584760: ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 20170336622: ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE

MORITA, KIKUYA

IKI, TAKUNORI

MOMOSE, YOICHI

SEIKO EPSON CORPORATION

42213/724

23-Nov-2017

(X0) 15671035: JOINING METHOD, APPARATUS OF MANUFACTURING JOINED BODY, JOINED BODY, INK JET HEAD UNIT, AND INK JET TYPE RECORDING APPARATUS

(A1) 20170334207: JOINING METHOD, APPARATUS OF MANUFACTURING JOINED BODY, JOINED BODY, INK JET HEAD UNIT, AND INK JET TYPE RECORDING APPARATUS

TADACHI, KEI

SEIKO EPSON CORPORATION

44174/634

23-Nov-2017

(X0) 15488847: PROJECTOR

(A1) 20170339382: PROJECTOR

FURUI, SHIKI

SEIKO EPSON CORPORATION

42028/358

23-Nov-2017

(X0) 15465987: MEASURING DEVICE AND PRINTING APPARATUS

(A1) 20170334220: MEASURING DEVICE AND PRINTING APPARATUS

TATSUDA, TETSUO

SEIKO EPSON CORPORATION

41682/124

23-Nov-2017

(X0) 15673000: RECORDING APPARATUS FOR EJECTING INK

(A1) 20170334197: RECORDING APPARATUS FOR EJECTING INK

FUJITA, TORU

SEIKO EPSON CORPORATION

43248/393

23-Nov-2017

(X0) 15673049: RECORDING APPARATUS FOR EJECTING INK

(A1) 20170334198: RECORDING APPARATUS FOR EJECTING INK

FUJITA, TORU

SEIKO EPSON CORPORATION

43248/715

23-Nov-2017

(X0) 15671035: JOINING METHOD, APPARATUS OF MANUFACTURING JOINED BODY, JOINED BODY, INK JET HEAD UNIT, AND INK JET TYPE RECORDING APPARATUS

(A1) 20170334207: JOINING METHOD, APPARATUS OF MANUFACTURING JOINED BODY, JOINED BODY, INK JET HEAD UNIT, AND INK JET TYPE RECORDING APPARATUS

TSUCHIYA, HIROYUKI

MATSUO, YASUHIDE

OTSUKA, KENJI

IMAMURA, MINEHIRO

HAYASHI, TOMOHIRO

SEIKO EPSON CORPORATION

43598/67

23-Nov-2017

(X0) 15673810: SHEET MANUFACTURING APPARATUS

(A1) 20170335516: SHEET MANUFACTURING APPARATUS

NAKAMURA, MASAHIDE

YAMAGAMI, TOSHIAKI

SEIKO EPSON CORPORATION

43260/106

16-Nov-2017

(X0) 15581812: SOLID-STATE IMAGING DEVICE

(A1) 20170330904: SOLID-STATE IMAGING DEVICE

KUWAZAWA, KAZUNOBU

NAKAMURA, NORIYUKI

SEKISAWA, MITSUO

SEIKO EPSON CORPORATION

42181/265