SEARCH RESULTS for FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Recent Patent Assignments Patent Assignments - March 2017

Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s)

(X0) 15345569: PARAMETRIC JOINT-CODING OF AUDIO SOURCES

(A1) 20170055095: PARAMETRIC JOINT-CODING OF AUDIO SOURCES

FALLER, CHRISTOF

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.