SEARCH RESULTS for assignor:"ZHANG, CHENXI"

Showing 1 to 3 of 3 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
15-May-2018

(X0) 1: PHOSPHORUS-CONTAINING ULTRASTABLE Y-TYPE RARE EARTH MOLECULAR SIEVE AND PREPARATION METHOD THEREFOR

(A1) 2: PHOSPHORUS-CONTAINING ULTRASTABLE Y-TYPE RARE EARTH MOLECULAR SIEVE AND PREPARATION METHOD THEREFOR

(B2) 9: PHOSPHORUS-CONTAINING ULTRASTABLE Y-TYPE RARE EARTH MOLECULAR SIEVE AND PREPARATION METHOD THEREFOR

GAO, XIONGHOU

ZHANG, HAITAO

LI, DI

LI, XUELI

DUAN, HONGCHANG

TAN, ZHENGGUO

LIU, CHAOWEI

ZHENG, YUNFENG

HUANG, XIAOLIANG

CAI, JINJUN

ZHANG, CHENXI

PAN, ZHISHUANG

CAO, GENGZHEN

PETROCHINA COMPANY LIMITED

34769/231

17-Apr-2018

(X0) 1: ACCESS CONTROL MONITORING THROUGH POLICY MANAGEMENT

(B1) 9: ACCESS CONTROL MONITORING THROUGH POLICY MANAGEMENT

KRUSE, WILLIAM FREDERICK HINGLE

PRAKASH, BHARATH MUKKATI

RANGOLE, ASHISH

SHARIFI MEHR, NIMA

WIERER, JEFFREY JOHN

CHADHA, KUNAL

ZHANG, CHENXI

NAGDA, HARDIK

ZHAO, KAI

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

39190/542

13-Feb-2018

(X0) 1: High Light Received Heavy Oil Catalytic Cracking Catalyst and Preparation Method Therefor

(A1) 2: High Light Received Heavy Oil Catalytic Cracking Catalyst and Preparation Method Therefor

(B2) 9: High Light Received Heavy Oil Catalytic Cracking Catalyst and Preparation Method Therefor

GAO, XIONGHOU

ZHANG, HAITAO

DUAN, HONGCHANG

LI, DI

LI, XUELI

TAN, ZHENGGUO

HUANG, XIAOLIANG

CAI, JINJUN

ZHENG, YUNFENG

ZHANG, CHENXI

CAO, GENGZHEN

PETROCHINA COMPANY LIMITED

33685/349