SEARCH RESULTS for assignor:"YAO, QIJUN"

Showing 1 to 20 of 29 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
31-May-2018

(X0) 1: TOUCH DISPLAY PANEL AND TOUCH DISPLAY DEVICE

(A1) 2: TOUCH DISPLAY PANEL AND TOUCH DISPLAY DEVICE

LI, JIELIANG

YUAN, YONG

ZHU, ZAIWEN

JI, QITAI

YAO, QIJUN

LU, FENG

XIAMEN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45169/325

17-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DEVICE, FINGERPRINT RECOGNITION CALIBRATION METHOD FOR DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

(A1) 2: DISPLAY DEVICE, FINGERPRINT RECOGNITION CALIBRATION METHOD FOR DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

ZENG, YANG

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DING, HONG

DU, LINGXIAO

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45029/233

15-May-2018

(X0) 1: TOUCH PANEL AND TOUCH ELECTRONIC DEVICE

(A1) 2: TOUCH PANEL AND TOUCH ELECTRONIC DEVICE

(B2) 9: TOUCH PANEL AND TOUCH ELECTRONIC DEVICE

DU, LINGXIAO

YAO, QIJUN

38451/616

10-May-2018

(X0) 1: Display Panel And Electronic Device

(A1) 2: Display Panel And Electronic Device

ZENG, YANG

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DU, LINGXIAO

DING, HONG

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

43985/279

10-May-2018

(X0) 1: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING ARRAY SUBSTRATE

(A1) 2: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING ARRAY SUBSTRATE

ZHOU, ZHIWEI

YAO, QIJUN

LU, FENG

LIU, LIANG

SHEN, YAN

BIAN, HUAFENG

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44540/712

10-May-2018

(X0) 1: FORCE TOUCH DETECTION CIRCUIT, METHOD AND DISPLAY PANEL

(A1) 2: FORCE TOUCH DETECTION CIRCUIT, METHOD AND DISPLAY PANEL

LIU, LIANG

LU, FENG

MA, CONGHUA

MA, SHAOLONG

ZHU, ZAIWEN

JI, QITAI

ZHANG, YUHENG

HE, SHUI

YUAN, YONG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44565/990

10-May-2018

(X0) 1: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

ZHU, ZAIWEN

YUAN, YONG

LU, FENG

YAO, QIJUN

JI, QITAI

WUHAN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44566/394

10-May-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

YAO, QIJUN

YUAN, YONG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45060/677

17-Apr-2018

(X0) 1: SHIFT REGISTER, DRIVING METHOD, GATE DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: SHIFT REGISTER, DRIVING METHOD, GATE DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

(B2) 9: SHIFT REGISTER, DRIVING METHOD, GATE DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

WANG, LIHUA

MA, CONGHUA

LI, JIALING

YAO, QIJUN

36536/438

10-Apr-2018

(X0) 1: TOUCH PANEL, TOUCH DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF

(A1) 2: TOUCH PANEL, TOUCH DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF

(B2) 9: TOUCH PANEL, TOUCH DEVICE AND DRIVING METHOD THEREOF

LU, FENG

YAO, QIJUN

37274/626

10-Apr-2018

(X0) 1: ARRAY SUBSTRATE FOR IMPROVING APERTURE RATE

(A1) 2: ARRAY SUBSTRATE FOR IMPROVING APERTURE RATE

(B2) 9: ARRAY SUBSTRATE FOR IMPROVING APERTURE RATE

ZHOU, XINGYAO

YAO, QIJUN

38832/194

03-Apr-2018

(X0) 1: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(A1) 2: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(B2) 9: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

ZHOU, XINGYAO

YAO, QIJUN

MA, JUN

37238/94

22-Mar-2018

(X0) 1: Display Panel And Display Device

(A1) 2: Display Panel And Display Device

MA, SHAOLONG

LU, FENG

LIU, LIANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44140/4

15-Mar-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND DISPLAY APPARATUS

ZHU, ZAIWEN

LI, JIELIANG

YUAN, YONG

LU, FENG

YAO, QIJUN

CHEN, HONGMING

XIAMEN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44479/962

15-Mar-2018

(X0) 1: Display Panel And Display Device

(A1) 2: Display Panel And Display Device

WANG, LIHUA

ZENG, YANG

ZHANG, QING

YANG, KANG

DU, LINGXIAO

DING, HONG

XIE, LIANG

CHAI, HUIPING

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44007/772

08-Mar-2018

(X0) 1: Array Substrate, Display Panel And Display Device

(A1) 2: Array Substrate, Display Panel And Display Device

ZENG, YANG

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DU, LINGXIAO

DING, HONG

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44155/844

08-Mar-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND TOUCH DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND TOUCH DISPLAY DEVICE

YAO, QIJUN

MA, SHAOLONG

LU, FENG

LIU, LIANG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44113/819

01-Mar-2018

(X0) 1: TOUCH CONTROL DISPLAY PANEL AND TOUCH CONTROL DISPLAY DEVICE

(A1) 2: TOUCH CONTROL DISPLAY PANEL AND TOUCH CONTROL DISPLAY DEVICE

ZENG, YANG

DU, LINGXIAO

ZHOU, XINGYAO

WANG, LIHUA

YAO, QIJUN

YANG, KANG

DING, HONG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

43927/170

22-Feb-2018

(X0) 1: Organic Light-Emitting Display Panel Manufacturing Method Thereof As Well As Electronic Device

(A1) 2: Organic Light-Emitting Display Panel Manufacturing Method Thereof As Well As Electronic Device

DING, HONG

YANG, KANG

DU, LINGXIAO

ZENG, YANG

WANG, LIHUA

YAO, QIJUN

WUHAN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

43940/301

15-Feb-2018

(X0) 1: Touch Display Apparatus

(A1) 2: Touch Display Apparatus

ZHOU, XINGYAO

WANG, LIHUA

YAO, QIJUN

ZENG, YANG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

43945/7