SEARCH RESULTS for assignor:"XU, ZHENG"

Showing 1 to 14 of 14 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
17-May-2018

(X0) 1: MULTIFUNCTIONAL COMPREHENSIVE TESTING MACHINE FOR A LUGGAGE LOCK

(A1) 2: MULTIFUNCTIONAL COMPREHENSIVE TESTING MACHINE FOR A LUGGAGE LOCK

XU, ZHENG

ZENG, XIANGSHOU

HE, MAOTIAN

DONGGUAN JINGYU INDUSTRIAL CO., LTD.

44273/659

03-May-2018

(X0) 1: FINFET TRANSISTOR GATE AND EPITAXY FORMATION

(A1) 2: FINFET TRANSISTOR GATE AND EPITAXY FORMATION

BAO, RUQIANG

BI, ZHENXING

CHENG, KANGGUO

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

44432/114

26-Apr-2018

(X0) 1: FINFET TRANSISTOR GATE AND EPITAXY FORMATION

(A1) 2: FINFET TRANSISTOR GATE AND EPITAXY FORMATION

BAO, RUQIANG

BI, ZHENXING

CHENG, KANGGUO

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

44431/405

12-Apr-2018

(X0) 1: TUNING LC TANK CIRCUITS

(A1) 2: TUNING LC TANK CIRCUITS

BI, ZHENXING

TRAN, HUNG H.

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

39969/282

29-Mar-2018

(X0) 1: Method, User Equipment, and Application Server for Downloading Application

(A1) 2: Method, User Equipment, and Application Server for Downloading Application

HE, ZHIQIN

FANG, LIU

YAO, HONGJIE

XU, ZHENG

WU, KEWEN

HUAWEI DEVICE CO., LTD.

44290/502

22-Mar-2018

(X0) 1: NANOSHEET CAPACITOR

(A1) 2: NANOSHEET CAPACITOR

BI, ZHENXING

CHENG, KANGGUO

SHAO, DONGBING

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

41825/632

22-Mar-2018

(X0) 1: NANOSHEET CAPACITOR

(A1) 2: NANOSHEET CAPACITOR

BI, ZHENXING

CHENG, KANGGUO

SHAO, DONGBING

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

41828/809

01-Mar-2018

(X0) 1: TUNABLE ON-CHIP NANOSHEET RESISTOR

(A1) 2: TUNABLE ON-CHIP NANOSHEET RESISTOR

BI, ZHENXING

CHENG, KANGGUO

WANG, WEI

XU, ZHENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

39541/989

22-Feb-2018

(X0) 1: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED SCREEN COLOR TEMPERATURE CONTROL

(A1) 2: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED SCREEN COLOR TEMPERATURE CONTROL

HUNTER, TREVOR

CLEMENTS, MATT

TALUSAN, GEORGE

MCDOUGALL, PAUL

CHABAN, WILLIAM

XU, ZHENG

LI, STEVE

NG THOW HING, JEFFREY

RAKUTEN KOBO, INC.

43654/234

22-Feb-2018

(X0) 1: SYSTEMS AND METHODS FOR SCREEN COLOR TEMPERATURE CONTROL USING RBGW FRONT LIGHT

(A1) 2: SYSTEMS AND METHODS FOR SCREEN COLOR TEMPERATURE CONTROL USING RBGW FRONT LIGHT

HUNTER, TREVOR

CLEMENTS, MATT

TALUSAN, GEORGE

MCDOUGALL, PAUL

CHABAN, WILLIAM

XU, ZHENG

LI, STEVE

NG THOW HING, JEFFREY

RAKUTEN KOBO, INC.

43909/643

22-Feb-2018

(X0) 1: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED BRIGHTNESS CONTROL IN RESPONSE TO TWO USER INPUTS

(A1) 2: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED BRIGHTNESS CONTROL IN RESPONSE TO TWO USER INPUTS

HUNTER, TREVOR

CLEMENTS, MATT

TALUSAN, GEORGE

MCDOUGALL, PAUL

CHABAN, WILLIAM

XU, ZHENG

LI, STEVE

NG THOW HING, JEFFREY

RAKUTEN KOBO, INC.

43909/795

22-Feb-2018

(X0) 1: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED BRIGHTNESS CONTROL IN RESPONSE TO ONE USER INPUT

(A1) 2: SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATED BRIGHTNESS CONTROL IN RESPONSE TO ONE USER INPUT

HUNTER, TREVOR

CLEMENTS, MATT

TALUSAN, GEORGE

MCDOUGALL, PAUL

CHABAN, WILLIAM

XU, ZHENG

LI, STEVE

NG THOW HING, JEFFREY

RAKUTEN KOBO, INC.

43910/349

09-Jan-2018

(X0) 1: NOVEL HOLE COLLECTORS FOR SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS

(A1) 2: NOVEL HOLE COLLECTORS FOR SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS

(B2) 9: NOVEL HOLE COLLECTORS FOR SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS

XIE, ZHIGANG

HENG, JIUNN BENJAMIN

WANG, WEI

FU, JIANMING

XU, ZHENG

SILEVO, INC.

31532/475

09-Jan-2018

(X0) 1: Method, User Equipment, and Application Server for Downloading Application

(A1) 2: Method, User Equipment, and Application Server for Downloading Application

(B2) 9: Method, User Equipment, and Application Server for Downloading Application

HE, ZHIQIN

FANG, LIU

YAO, HONGJIE

XU, ZHENG

WU, KEWEN

HUAWEI DEVICE CO., LTD.

34612/740