SEARCH RESULTS for assignor:"XIN, FEI"

Showing 1 to 7 of 7 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
24-May-2018

(X0) 1: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

LI, YUE

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44495/463

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

(A1) 2: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/600

15-May-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(B2) 9: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

GUO, HUI MIN

LOU, SHU ZUO

CHEN, XIAO MING

CAI, GUANG JIE

WONG, CHUN FAI

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

39556/531

02-Mar-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR COMPONENT AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR COMPONENT AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

45072/136

15-Feb-2018

(X0) 1: FAN, MOTOR DRIVING ASSEMBLY AND LOAD CONNECTING MECHANISM THEREOF

(A1) 2: FAN, MOTOR DRIVING ASSEMBLY AND LOAD CONNECTING MECHANISM THEREOF

SUN, CHI PING

LIU, BAO TING

TA, JING NING

ZHOU, CHUI YOU

XIN, FEI

YEUNG, SHING HIN

YANG, XIU WEN

HUANG, SHU JUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

43551/932

11-Jan-2018

(X0) 1: EXTERNAL EXTENDED DEVICE AND AUDIO PLAYBACK METHOD

(A1) 2: EXTERNAL EXTENDED DEVICE AND AUDIO PLAYBACK METHOD

LIANG, XIN

FEI, YUKUN

WEN, ZHONGWEN

LONG, GUIMING

ZHOU, MING

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

42855/546

04-Jan-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

GUO, HUI MIN

LOU, SHU ZUO

CHEN, XIAO MING

CAI, GUANG JIE

WONG, CHUN FAI

LI, YUE

SUN, CHI PING

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

XIN, FEI

YEUNG, SHING HIN

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

HUANG, SHU JUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

42736/931