SEARCH RESULTS for assignor:"LIU, WEI"

Showing 1 to 20 of 91 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
30-Aug-2018

(X0) 15441601: SYSTEMS AND METHODS FOR SECURE BOOT AND RUNTIME TAMPER DETECTION

(A1) 20180247059: SYSTEMS AND METHODS FOR SECURE BOOT AND RUNTIME TAMPER DETECTION

NARA, PRAKASH

LIU, WEI

ROSE, CHARLES E.

KUMAR, SANTOSH

SHETTY, SUDHIR VITTAL

SAVAGE, MARSHAL F.

BHANDARI, RHUSHABH

KARRI, MADHAV

DELL PRODUCTS L.P.

41369/347

21-Jun-2018

(A1) 20180171403: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF PRETERM LABOR

(X0) 15831832: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF PRETERM LABOR

HSUAN, CHANG-YO

LIN, WILLIE

LIU, WEI-TING

MERIBANK BIOTECH CO., LTD.

45013/71

21-Jun-2018

(X0) 15300107: A PALMPRINT RECOGNITION CIRCUIT BASED ON LTPS TECHNOLOGY, A PALMPRINT RECOGNITION METHOD AND A DISPLAY SCREEN

(A1) 20180173925: A PALMPRINT RECOGNITION CIRCUIT BASED ON LTPS TECHNOLOGY, A PALMPRINT RECOGNITION METHOD AND A DISPLAY SCREEN

DING, XIAOLIANG

CHEN, XIAOCHUAN

DONG, XUE

LIU, WEI

LIU, YINGMING

REN, TAO

WENG, HAISHENG

WANG, LEI

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

40232/912

21-Jun-2018

(X0) 15300107: A PALMPRINT RECOGNITION CIRCUIT BASED ON LTPS TECHNOLOGY, A PALMPRINT RECOGNITION METHOD AND A DISPLAY SCREEN

(A1) 20180173925: A PALMPRINT RECOGNITION CIRCUIT BASED ON LTPS TECHNOLOGY, A PALMPRINT RECOGNITION METHOD AND A DISPLAY SCREEN

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

WANG, LEI

LIU, WEI

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

REN, TAO

40171/584

21-Jun-2018

(X0) 15553127: DISPLAY DEVICE AND FINGERPRINT IDENTIFICATION METHOD THEREOF

(A1) 20180173926: DISPLAY DEVICE AND FINGERPRINT IDENTIFICATION METHOD THEREOF

WANG, PENGPENG

DONG, XUE

LV, JING

WANG, HAISHENG

WU, CHUNWEI

DING, XIAOLIANG

LIU, YINGMING

LIU, WEI

HAN, YANLING

CAO, XUEYOU

LI, CHANGFENG

XU, RUI

JIA, YANAN

ZHAO, LIJUN

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

43791/137

21-Jun-2018

(X0) 15554048: PHOTOSENSITIVE ELEMENT, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND X-RAY IMAGING DEVICE

(A1) 20180175232: PHOTOSENSITIVE ELEMENT, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND X-RAY IMAGING DEVICE

LIU, YINGMING

DONG, XUE

XUE, HAILIN

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

XU, RUI

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

43857/626

19-Jun-2018

(X0) 15122086: IN-CELL TOUCH SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(A1) 20170017333: IN-CELL TOUCH SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(B2) 1: IN-CELL TOUCH SCREEN AND DISPLAY DEVICE

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

LI, CHANGFENG

LIU, HONGIUAN

LIU, WEI

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

39557/797

12-Jun-2018

(X0) 13944653: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

(A1) 20150025869: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

(B2) 9: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

JOHNSEN, THOR

LODDOCH, ALEXANDER

LIU, WEI

CHEVRON U.S.A. INC.

31284/244

12-Jun-2018

(X0) 14873931: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

(A1) 20170067114: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

(B2) 9: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

JIN, JANET

LI, YAN

LIU, WEI-MIN

HOGLUND, BRYAN

ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.

38934/979

07-Jun-2018

(X0) 15605985: METHOD OF PREPARING STURGEON SKIN GELATIN AND STURGEON SKIN GELATIN FILM WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY

(A1) 20180094167: METHOD OF PREPARING STURGEON SKIN GELATIN AND STURGEON SKIN GELATIN FILM WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY

LIANG, CHENGYUAN

TIAN, DANNI

JIA, MINYI

DING, SHUNJUN

WANG, XUECHUAN

LI, HAN

LIU, WEI

SHAANXI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45994/334

05-Jun-2018

(X0) 15531771: ERK INHIBITORS

(A1) 20170267695: ERK INHIBITORS

(B2) 9: ERK INHIBITORS

LIU, ZIPING

FU, JIANMIN

WAN, ZHILONG

LIU, WEI

PHARMARON BEIJING CO., LTD.

42588/271

05-Jun-2018

(X0) 14630933: MAGNETIC RESONANCE IMAGING METHOD AND APPARATUS

(A1) 20150241531: MAGNETIC RESONANCE IMAGING METHOD AND APPARATUS

(B2) 9: MAGNETIC RESONANCE IMAGING METHOD AND APPARATUS

LIU, WEI

ZHOU, KUN, MR.

SIEMENS SHENZHEN MAGNETIC RESONANCE LTD.

44943/27

31-May-2018

(X0) 15514324: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

(A1) 20180150668: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

LI, CHANGFENG

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

WANG, LEI

LU, PENGCHENG

LONG, JUN

42112/734

31-May-2018

(X0) 15574767: YEAST STRAIN AND METHOD FOR PRODUCING NATURAL CINNAMIC ACID USING THE YEAST STRAIN FOR FERMENTATION

(A1) 20180148802: YEAST STRAIN AND METHOD FOR PRODUCING NATURAL CINNAMIC ACID USING THE YEAST STRAIN FOR FERMENTATION

XING, CHENGUANG

ZHAO, XIJING

HUANG, ZHIQIANG

CHEN, CUIPING

LIU, WEI

XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

44155/388

31-May-2018

(X0) 15787808: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA OF PRETERM INFANTS

(A1) 20180148787: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA OF PRETERM INFANTS

HSUAN, CHANG-YO

LIN, WILLIE

LIU, WEI-TING

MERIBANK BIOTECH CO., LTD.

44318/368

31-May-2018

(X0) 15827551: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

(A1) 20180151122: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

LV, JING

WANG, HAISHENG

WU, CHUNWEI

LIU, YINGMING

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

HAN, YANLING

CAO, XUEYOU

ZHANG, PING

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

44567/635

24-May-2018

(X0) 15365961: DRUG COMBINATION PREDICTION SYSTEM AND DRUG COMBINATION PREDICTION METHOD

(A1) 20180144098: DRUG COMBINATION PREDICTION SYSTEM AND DRUG COMBINATION PREDICTION METHOD

LIU, WEI-I

CHIU, YU-SHIAN

SYU, JOEY JEN-HUI

HSIEH, CHIA-SHAN

TSAI, MONG-HSUN

LU, TZU-PIN

LAI, LIANG-CHUAN

CHUANG, ERIC Y.

HSIAO, HUI-I

INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY

40472/984

24-May-2018

(X0) 15575264: STREPTOMYCES PSAMMOTICUS AND METHODS OF USING THE SAME FOR VANILLIN PRODUCTION

(A1) 20180142270: STREPTOMYCES PSAMMOTICUS AND METHODS OF USING THE SAME FOR VANILLIN PRODUCTION

ZHAO, XIJING

XING, CHENGUANG

HUANG, ZHIQIANG

LIU, WEI

GONG, HONGCAN

XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

44164/931

24-May-2018

(X0) 15874218: DUSTPROOF DEVICE FOR BALL SCREW

(A1) 20180142767: DUSTPROOF DEVICE FOR BALL SCREW

TENG, HONG-CHUN

YU, SZU-WEI

LIU, WEI-LUN

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

44883/126

22-May-2018

RYDE, NIELS P.

SNYDER, PETER

LIU, WEI

SLIFER, DAVID M.

ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD.

43549/536