SEARCH RESULTS for assignor:"LIU, WEI"

Showing 1 to 20 of 82 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
12-Jun-2018

(X0) 1: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

(A1) 2: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

(B2) 9: SYSTEM AND METHOD OF IMPLEMENTING FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN MODELS WITH MULTIPLE ACCELERATED PROCESSING COMPONENTS (APCS)

JOHNSEN, THOR

LODDOCH, ALEXANDER

LIU, WEI

CHEVRON U.S.A. INC.

31284/244

12-Jun-2018

(X0) 1: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

(A1) 2: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

(B2) 9: NOVEL MUTATION IN THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE DOMAIN

JIN, JANET

LI, YAN

LIU, WEI-MIN

HOGLUND, BRYAN

ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.

38934/979

31-May-2018

(X0) 1: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

(A1) 2: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

LI, CHANGFENG

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

WANG, LEI

LU, PENGCHENG

LONG, JUN

42112/734

31-May-2018

(X0) 1: YEAST STRAIN AND METHOD FOR PRODUCING NATURAL CINNAMIC ACID USING THE YEAST STRAIN FOR FERMENTATION

(A1) 2: YEAST STRAIN AND METHOD FOR PRODUCING NATURAL CINNAMIC ACID USING THE YEAST STRAIN FOR FERMENTATION

XING, CHENGUANG

ZHAO, XIJING

HUANG, ZHIQIANG

CHEN, CUIPING

LIU, WEI

XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

44155/388

31-May-2018

(X0) 1: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA OF PRETERM INFANTS

(A1) 2: METHOD FOR DETERMINING THE RISK OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA OF PRETERM INFANTS

HSUAN, CHANG-YO

LIN, WILLIE

LIU, WEI-TING

MERIBANK BIOTECH CO., LTD.

44318/368

31-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

LV, JING

WANG, HAISHENG

WU, CHUNWEI

LIU, YINGMING

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

HAN, YANLING

CAO, XUEYOU

ZHANG, PING

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

44567/635

24-May-2018

(X0) 1: DRUG COMBINATION PREDICTION SYSTEM AND DRUG COMBINATION PREDICTION METHOD

(A1) 2: DRUG COMBINATION PREDICTION SYSTEM AND DRUG COMBINATION PREDICTION METHOD

LIU, WEI-I

CHIU, YU-SHIAN

SYU, JOEY JEN-HUI

HSIEH, CHIA-SHAN

TSAI, MONG-HSUN

LU, TZU-PIN

LAI, LIANG-CHUAN

CHUANG, ERIC Y.

HSIAO, HUI-I

INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY

40472/984

24-May-2018

(X0) 1: STREPTOMYCES PSAMMOTICUS AND METHODS OF USING THE SAME FOR VANILLIN PRODUCTION

(A1) 2: STREPTOMYCES PSAMMOTICUS AND METHODS OF USING THE SAME FOR VANILLIN PRODUCTION

ZHAO, XIJING

XING, CHENGUANG

HUANG, ZHIQIANG

LIU, WEI

GONG, HONGCAN

XIAMEN OAMIC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

44164/931

24-May-2018

(X0) 1: DUSTPROOF DEVICE FOR BALL SCREW

(A1) 2: DUSTPROOF DEVICE FOR BALL SCREW

TENG, HONG-CHUN

YU, SZU-WEI

LIU, WEI-LUN

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

44883/126

22-May-2018

RYDE, NIELS P.

SNYDER, PETER

LIU, WEI

SLIFER, DAVID M.

ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD.

43549/536

17-May-2018

(X0) 1: DISTRIBUTED PREDICTIVE CONTROL BASED VOLTAGE RESTORATION SCHEME FOR MICROGRIDS

(A1) 2: DISTRIBUTED PREDICTIVE CONTROL BASED VOLTAGE RESTORATION SCHEME FOR MICROGRIDS

GU, WEI

LOU, GUANNAN

CHEN, MING

LIU, WEI

XU, SHUAI

CAO, GE

SOUTHEAST UNIVERSITY

43337/245

17-May-2018

(X0) 1: METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING DVS EVENTS

(A1) 2: METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING DVS EVENTS

SHI, FENG

ZOU, DONG QING

LIU, WEI HENG

QIAN, DE HENG

RYU, HYUN SURK

LI, JIA

XU, JING TAO

LEE, KYOOBIN

WANG, QIANG

44112/25

17-May-2018

(X0) 1: CARBOXYLIC ACID URAT1 INHIBITOR CONTAINING DIARYLMETHANE STRUCTURE, PREPARATION METHOD AND USE THEREOF

(A1) 2: CARBOXYLIC ACID URAT1 INHIBITOR CONTAINING DIARYLMETHANE STRUCTURE, PREPARATION METHOD AND USE THEREOF

ZHAO, GUILONG

LIU, WEI

SHANG, QIAN

ZHOU, ZHIXING

WANG, YULI

LI, YUQUAN

ZHANG, HAIZHI

LI, CHUAN

LIU, CHANGYING

LIU, YUQIANG

XIE, YAFEI

WU, JINGWEI

CHEN, HUIHUI

XU, WEIREN

TANG, LIDA

TIANJIN INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL RESEARCH CO., LTD.

45291/559

10-May-2018

(X0) 1: MAGNETIC RESONANCE DIFFUSION WEIGHTED IMAGING METHOD AND APPARATUS

(A1) 2: MAGNETIC RESONANCE DIFFUSION WEIGHTED IMAGING METHOD AND APPARATUS

LIU, WEI

XIAO, NAN

ZHANG, LE

ZHOU, KUN, MR.

SIEMENS SHENZHEN MAGNETIC RESONANCE LTD.

45753/294

03-May-2018

(X0) 1: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(A1) 2: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

LIU, WEI

TANG, GENCHU

TANG, BIN

NANCHANG O-FILM OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD

42610/280

03-May-2018

(X0) 1: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(A1) 2: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

LIU, WEI

TANG, GENCHU

TANG, BIN

NANCHANG O-FILM OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD

42668/865

03-May-2018

(X0) 1: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE

(A1) 2: COVER GLASS LAMINATION STRUCTURE

LIU, WEI

TANG, GENCHU

TANG, BIN

NANCHANG O-FILM OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD

42682/799

03-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR FABRICATING A DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR FABRICATING A DISPLAY DEVICE

LIU, YINGMING

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

43531/582

01-May-2018

(X0) 1: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(B2) 9: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

LIU, YINGMING

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

YANG, SHENGJI

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LIU, HONGJUAN

DENG, LIGUANG

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

38479/978

26-Apr-2018

(X0) 1: MESH-BASED AUTO WHITE BALANCING

(A1) 2: MESH-BASED AUTO WHITE BALANCING

CHUANG, SHANG-CHIH

LIU, WEI-CHIH

HAN, KYUSEO

QUALCOMM INCORPORATED

40182/216