SEARCH RESULTS for assignor:"LI, YUE"

Showing 1 to 20 of 52 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
14-Jun-2018

(X0) 1: OLED Display Panel, Method For Driving The Same And Display Device

(A1) 2: OLED Display Panel, Method For Driving The Same And Display Device

LI, YUE

XIANG, DONGXU

ZHU, RENYUAN

GAO, YANA

ZHOU, XINGYAO

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD

44855/11

14-Jun-2018

(X0) 1: DATA TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS

(A1) 2: DATA TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS

LI, YUE

GUO, XIAOLONG

ZHU, SONG

YANG, FEI

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

44875/259

12-Jun-2018

(X0) 1: WAVEGUIDE

(A1) 2: WAVEGUIDE

(B2) 9: WAVEGUIDE

LI, YUE

STEVENS, CHRISTOPHER

CHAN, CHRISTOPHER TAI WING

ISIS INNOVATION, LTD.

39435/791

31-May-2018

(X0) 1: Pixel Circuit, Method For Driving The Same, OLED Panel, And Display Device

(A1) 2: Pixel Circuit, Method For Driving The Same, OLED Panel, And Display Device

LI, YUE

ZHU, RENYUAN

XIANG, DONGXU

GAO, YANA

CHEN, ZEYUAN

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD.

44577/883

29-May-2018

(X0) 1: NAND FLASH RELIABILITY WITH RANK MODULATION

(A1) 2: NAND FLASH RELIABILITY WITH RANK MODULATION

(B2) 9: NAND FLASH RELIABILITY WITH RANK MODULATION

BRUCK, JEHOSHUA

LI, YUE

JIANG, ANXIAO

GAD, EYAL EN

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

41038/593

24-May-2018

(X0) 1: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

LI, YUE

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44495/463

24-May-2018

(X0) 1: METALLIC ARTICLE

(A1) 2: METALLIC ARTICLE

YANG, JUN-JUN

WANG, CAI-HUA

LI, YUE-JIAN

LIN, CHEN-SHEN

CHANG, WEN-HSIUNG

CHANG, CHUN-JUNG

44591/124

24-May-2018

(X0) 1: DRIVE METHOD AND DRIVE DEVICE FOR A DISPLAY PANEL, DISPLAY PANEL, AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DRIVE METHOD AND DRIVE DEVICE FOR A DISPLAY PANEL, DISPLAY PANEL, AND DISPLAY DEVICE

XIANG, DONGXU

LI, YUE

CHEN, ZEYUAN

ZHU, RENYUAN

GAO, YANA

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD.

45006/454

17-May-2018

(X0) 1: Display Motherboard and Display Panel and Manufacturing Methods Thereof

(A1) 2: Display Motherboard and Display Panel and Manufacturing Methods Thereof

YOU, YANG

WANG, KAIXUAN

LI, YUE

YUAN, HONGLIANG

43292/643

17-May-2018

(X0) 1: Delivery Method and Delivery Control Device

(A1) 2: Delivery Method and Delivery Control Device

SU, HAIJUN

LI, YUE

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

44152/853

15-May-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(B2) 9: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

GUO, HUI MIN

LOU, SHU ZUO

CHEN, XIAO MING

CAI, GUANG JIE

WONG, CHUN FAI

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

39556/531

10-May-2018

(X0) 1: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL, DRIVING METHOD THEREOF AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL, DRIVING METHOD THEREOF AND DISPLAY DEVICE

XIANG, DONGXU

LI, YUE

CHEN, ZEYUAN

KONG, XIANGZI

ZHOU, XINGYAO

LENG, CHUANLI

LI, YUAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD.

44540/836

10-May-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

XIANG, DONGXU

LI, YUE

CHEN, ZEYUAN

GAO, YANA

ZHU, RENYUAN

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD.

44540/771

10-May-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

GAO, YANA

LI, YUE

ZHU, RENYUAN

XIANG, DONGXU

ZHOU, XINGYAO

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD.

44540/812

10-May-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

ZHU, RENYUAN

GAO, YANA

LI, YUE

CHEN, ZEYUAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD.

44553/567

10-May-2018

(X0) 1: SHIFT REGISTER ELEMENT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND DISPLAY PANEL

(A1) 2: SHIFT REGISTER ELEMENT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND DISPLAY PANEL

LI, YUE

ZHU, RENYUAN

XIANG, DONGXU

CAI, ZHONGLAN

ZHU, JUAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD

44574/796

10-May-2018

(X0) 1: SHIFT REGISTER ELEMENT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: SHIFT REGISTER ELEMENT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND DISPLAY DEVICE

LI, YUE

ZHU, RENYUAN

XIANG, DONGXU

GAO, YANA

CHEN, ZEYUAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD.

44575/573

10-May-2018

(X0) 1: Organic Electroluminescent Display Panel And Display Device

(A1) 2: Organic Electroluminescent Display Panel And Display Device

XIANG, DONGXU

LI, YUE

ZHU, RENYUAN

GAO, YANA

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD.

44577/668

10-May-2018

(X0) 1: ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR DRIVING THE SAME

(A1) 2: ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR DRIVING THE SAME

GAO, YANA

XIANG, DONGXU

ZHU, RENYUAN

LI, YUE

CHEN, ZEYUAN

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO.,LTD.

44600/539

10-May-2018

(X0) 1: PIXEL CIRCUIT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL

(A1) 2: PIXEL CIRCUIT, METHOD FOR DRIVING THE SAME, AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY PANEL

GAO, YANA

ZHU, RENYUAN

LI, YUE

XIANG, DONGXU

CHEN, ZEYUAN

SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD

44602/635