SEARCH RESULTS for assignor:"LEI, JIANJUN"

Recent Patent Assignments Patent Assignments - (Total found: 352)

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
17-May-2018

(X0) 1: DATA MIGRATION IN A NETWORKED COMPUTER ENVIRONMENT

(A1) 2: DATA MIGRATION IN A NETWORKED COMPUTER ENVIRONMENT

BARBAS, PEDRO M.

EMANOWICZ, KONRAD

JENKINS, GARETH

MCCALLIG, ENDA

PAN, LEI

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

40310/715

17-May-2018

(X0) 1: SPECIALIST KEYWORDS RECOMMENDATIONS IN SEMANTIC SPACE

(A1) 2: SPECIALIST KEYWORDS RECOMMENDATIONS IN SEMANTIC SPACE

JIN, FENG

LIU, WEN

QIN, YONG

SHI, QIN

WANG, PENG

ZHANG, SHI LEI

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

40628/821

17-May-2018

(X0) 1: SELECTIVE COBALT REMOVAL FOR BOTTOM UP GAPFILL

(A1) 2: SELECTIVE COBALT REMOVAL FOR BOTTOM UP GAPFILL

WANG, XIKUN

LEI, JIANXIN

INGLE, NITIN

SHAVIV, ROEY

APPLIED MATERIALS, INC.

41162/368

17-May-2018

(X0) 1: BUFFER DEVICE AND CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND METHOD

(A1) 2: BUFFER DEVICE AND CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND METHOD

DU, YUAN

DU, LI

LI, YI-LEI

KUAN, YEN-CHENG

LIU, CHUN-CHEN

KNERON, INC.

41609/97

17-May-2018

(X0) 1: CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND METHOD

(A1) 2: CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND METHOD

DU, LI

DU, YUAN

LI, YI-LEI

KUAN, YEN-CHENG

LIU, CHUN-CHEN

KNERON, INC.

41609/45

17-May-2018

(X0) 1: CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND CONVOLUTION OPERATION METHOD

(A1) 2: CONVOLUTION OPERATION DEVICE AND CONVOLUTION OPERATION METHOD

DU, LI

DU, YUAN

LI, YI-LEI

KUAN, YEN-CHENG

LIU, CHUN-CHEN

KNERON, INC.

41660/405

17-May-2018

(X0) 1: MANAGEMENT OF MULTIPLE CLUSTERS OF DISTRIBUTED FILE SYSTEMS

(A1) 2: MANAGEMENT OF MULTIPLE CLUSTERS OF DISTRIBUTED FILE SYSTEMS

GUO, LEI

CHEN, JIN

CHEN, CHONG

KE, XIAODI

CHEN, CHEN

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

42518/136

17-May-2018

(X0) 1: ROCK HOLLOW CYLINDER TORSIONAL SHEAR APPARATUS

(A1) 2: ROCK HOLLOW CYLINDER TORSIONAL SHEAR APPARATUS

ZHOU, HUI

LU, JINGJING

HU, DAWEI

ZHANG, CHUANQING

JIANG, YUE

HUANG, LEI

YANG, FANJIE

ZHU, YONG

GAO, YANG

INSTITUTE OF ROCK AND SOIL MECHANICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

42701/191

17-May-2018

(X0) 1: FRAMELESS DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME

(A1) 2: FRAMELESS DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME

WANG, NA

CHUNG, CHENG-FA

GUO, REN-XIN

LIANG, LEI

42975/978

17-May-2018

(X0) 1: AESTHETIC SEARCH ENGINE

(A1) 2: AESTHETIC SEARCH ENGINE

CHEN, LONGBIN

KANG, LE

YAO, LEI

MAO, ZHENYU

HOUZZ, INC.

43639/412

17-May-2018

(X0) 1: THIN FILM TRANSISTOR, ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: THIN FILM TRANSISTOR, ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

YANG, LU

WANG, WENTAO

SI, XIAOWEN

XU, HAIFENG

WANG, JINFENG

YAN, LEI

YAO, LEI

LI, FENG

43641/529

17-May-2018

(X0) 1: VOLTAGE REFERENCE BUFFER CIRCUIT

(A1) 2: VOLTAGE REFERENCE BUFFER CIRCUIT

CHANG, CHE-WEI

LIU, KAI-YIN

LEI, LIANG-HUAN

HUANG, SHIH-HSIUNG

REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION

44010/286

17-May-2018

(X0) 1: THIN FILM TRANSISTOR AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, ARRAY SUBSTRATE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: THIN FILM TRANSISTOR AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, ARRAY SUBSTRATE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

WANG, LEI

PENG, JUNBIAO

LAN, LINFENG

SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

44126/158

17-May-2018

(X0) 1: DATA MIGRATION IN A NETWORKED COMPUTER ENVIRONMENT

(A1) 2: DATA MIGRATION IN A NETWORKED COMPUTER ENVIRONMENT

BARBAS, PEDRO M.

EMANOWICZ, KONRAD

JENKINS, GARETH

MCCALLIG, ENDA

PAN, LEI

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

44316/879

17-May-2018

(X0) 1: RETENTION VOLTAGE GENERATION CIRCUIT AND ELECTRONIC APPARATUS

(A1) 2: RETENTION VOLTAGE GENERATION CIRCUIT AND ELECTRONIC APPARATUS

SZETO, SIMON TO-MING

WU, LEI

44548/271

17-May-2018

(X0) 1: Method, Device, and System for Processing VXLAN Packet

(A1) 2: Method, Device, and System for Processing VXLAN Packet

SHI, LEI

ZHOU, DONGCHEN

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

44607/667

17-May-2018

(X0) 1: PREDICTIVE ANALYSIS WITH LARGE PREDICTIVE MODELS

(A1) 2: PREDICTIVE ANALYSIS WITH LARGE PREDICTIVE MODELS

SHAO, YI

TIAN, LEI

XU, JING

XUE, PENG

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

44608/80

17-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY DEVICE

YANG, FAN

NIU, LEI

MA, JUN

LI, JIALING

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44613/343

17-May-2018

(X0) 1: EXHAUST ASSEMBLY FOR AEROSTAT, AND AEROSTAT

(A1) 2: EXHAUST ASSEMBLY FOR AEROSTAT, AND AEROSTAT

LIU, RUOPENG

LUAN, LIN

ZHAO, LEI

44615/1

17-May-2018

(X0) 1: WELDING ASSEMBLY FOR LIQUID-INJECTION HOLE OF SECONDARY BATTERY

(A1) 2: WELDING ASSEMBLY FOR LIQUID-INJECTION HOLE OF SECONDARY BATTERY

LIN, WENFA

WEN, YUQIAN

YANG, CHAO

ZHANG, LEI

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED

44627/265