SEARCH RESULTS for assignor:"JIANG, YUNLONG"

Showing 1 to 9 of 9 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

(A1) 2: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/600

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/558

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/572

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/470

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/484

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR DEVICE

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR DEVICE

SUN, CHIPING

WONG, KEN

GUO, HUIMIN

LAI, YAT TUNG

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/519

10-May-2018

(X0) 1: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

(A1) 2: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

SUN, CHIPING

WONG, KEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

YEUNG, SHINGHIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44510/613

10-May-2018

(X0) 1: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

(A1) 2: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

SUN, CHIPING

WONG, KEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

YEUNG, SHINGHIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44698/505

03-Apr-2018

(X0) 1: BLUE ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE AND PREPARATION METHOD THEREOF

(A1) 2: BLUE ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE AND PREPARATION METHOD THEREOF

ZHOU, LIANG

ZHANG, HONGJIE

JIANG, YUNLONG

CHANGCHUN INSTITUTE OF APPLIED CHEMISTRY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

45410/779