SEARCH RESULTS for assignor:"JASRA, RAKSH VIR"

Showing 1 to 10 of 10 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
15-May-2018

(X0) 1: POLYMERIZATION OF HYDROCARBONS

(A1) 2: POLYMERIZATION OF HYDROCARBONS

(B2) 9: POLYMERIZATION OF HYDROCARBONS

JASRA, RAKSH VIR

INGLE, NINAD DEEPAK

KAPADIA, PRADEEP PARESH

MUNSHI, PRADIP

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

41358/113

19-Apr-2018

(X0) 1: A SULPHUR ADDITIVE TO SUPPRESS HYDROGEN SULPHIDE EMISSIONS FROM SULPHUR EXTENDED ASPHALT

(A1) 2: A SULPHUR ADDITIVE TO SUPPRESS HYDROGEN SULPHIDE EMISSIONS FROM SULPHUR EXTENDED ASPHALT

JASRA, RAKSH VIR

NIWATE, YOGESH SURESH

GOPALAKRISHNAN, KALPANA

KUMAR, SATISH

KUMAR, PRAKASH

JOHN, LINTOAN

TALATI, MAYUR NAVINCHANDRA

MURTHY, NAGARATHINAM SHENBAGA

DESAI, RAVISHANKAR VISHVASRAO

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

43677/248

17-Apr-2018

(X0) 1: FIBER SUITABLE FOR PACKAGING AND STORING PLANT PRODUCE

(A1) 2: FIBER SUITABLE FOR PACKAGING AND STORING PLANT PRODUCE

(B2) 9: FIBER SUITABLE FOR PACKAGING AND STORING PLANT PRODUCE

SIDHPURIA, KALPESHKUMAR BHIKHUBHAI

KUMAR, PRAKASH

KRISHNAMURTHY, GURUDATT

DEHADE, SHASHANK JAGDISH

SARKAR, SUDIP KUMAR

JASRA, RAKSH VIR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

38099/904

10-Apr-2018

(X0) 1: A Fiber Suitable For Packaging And Storing Plant Produce

(A1) 2: A Fiber Suitable For Packaging And Storing Plant Produce

(B2) 9: A Fiber Suitable For Packaging And Storing Plant Produce

SIDHPURIA, KALPESHKUMAR BHIKHUBHAI

KUMAR, PRAKASH

KRISHNAMURTHY, GURUDATT

DEHADE, SHASHANK JAGDISH

SARKAR, SUDIP KUMAR

JASRA, RAKSH VIR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

38099/764

15-Mar-2018

(X0) 1: A SULPHUR CONTAINING ADDITIVE FOR MAKING BITUMEN PAVING MIXTURES

(A1) 2: A SULPHUR CONTAINING ADDITIVE FOR MAKING BITUMEN PAVING MIXTURES

JASRA, RAKSH VIR

MURTHY, NAGARATHINAM SHENBAGA

TALATI, MAYUR NAVINCHANDRA

JOHN, LINTOAN

POTHURU, SRINIVASARAO

KUMAR, SATISH

SIDHPURIA, KALPESHKUMAR BHIKHUBHAI

NIWATE, YOGESH SURESH

KUMAR, PRAKASH

GOPALAKRISHNAN, KALPANA

PURANIK, VIJAYALAKSHMI RAVI

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

43677/294

13-Mar-2018

(X0) 1: COMPACT POLYMERIC GEL AND FIBERS MADE THEREFROM

(A1) 2: COMPACT POLYMERIC GEL AND FIBERS MADE THEREFROM

(B2) 9: COMPACT POLYMERIC GEL AND FIBERS MADE THEREFROM

SATPATHY, UMA SANKAR

GANDHAM, SATYA SRINIVASA RAO

MATHUR, AJIT BEHARI

JASRA, RAKSH VIR

SARMA, KRISHNA RENGANATH

SHAH, AMIT KUMAR PUNAMCHAND

AMIN, YOGINI MAHESHBHAI

MEHTA, GAURANG MANILAL

PATEL, NANUBHAI FULJIBHAI

PATEL, VIRALKUMAR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

37812/678

06-Mar-2018

(X0) 1: PROCESS FOR THE PRODUCTION OF BIO-OIL

(A1) 2: PROCESS FOR THE PRODUCTION OF BIO-OIL

(B2) 9: PROCESS FOR THE PRODUCTION OF BIO-OIL

MANDAN, CHIDAMBARAM

MANTRI, KSHUDIRAM

APEGAONKAR, SUPRIYA

BHUJADE, RAMESH

SHARMA, NAGESH

JASRA, RAKSH VIR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

36725/4

06-Feb-2018

(X0) 1: Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst System And A Process For Olefin Polymerization Using The Same

(A1) 2: Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst System And A Process For Olefin Polymerization Using The Same

(B2) 9: Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst System And A Process For Olefin Polymerization Using The Same

SARMA, KRISHNA RENGANATH

PATIL, YOGESH POPATRAO

PATEL, VIRALKUMAR

BAGUI, MAHUYA

MATHUR, AJIT BEHARI

JASRA, RAKSH VIR

VAKIL, SUKETU

KADAM, VIJAY SHIVAJI

SATPATHY, UMA SANKAR

GANDHAM, SATYA SRINIVASA RAO

PATEL, JYOTINDRA BACHUBHAI

SHETH, MITUL SURESHCHANDRA

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

36323/910

22-Jan-2018

(X0) 1: A Process For Preparing A Catalyst

(A1) 2: A Process For Preparing A Catalyst

SHARMA, NAGESH

KUMAR, AJAY

METTU, ANILKUMAR

KATRAVULAPALLI, VEERA VENKATA SATYA BHASKARA SITA RAMA MURTHY

GOPALAKRISHNAN, KALPANA

JASRA, RAKSH VIR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

44669/769

22-Jan-2018

(X0) 1: Catalyst For A Naphtha Reforming Process

(A1) 2: Catalyst For A Naphtha Reforming Process

SHARMA, NAGESH

KUMAR, AJAY

METTU, ANILKUMAR

KATRAVULAPALLI, VEERA VENKATA SATYA BHASKARA SITA RAMA MURTHY

GOPALAKRISHNAN, KALPANA

JASRA, RAKSH VIR

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

44670/358