SEARCH RESULTS for assignor:"HUANG, SHUJUAN"

Showing 1 to 8 of 8 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
24-May-2018

(X0) 1: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

LI, YUE

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44495/463

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

(A1) 2: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/600

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/558

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/572

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/551

10-May-2018

(X0) 1: RC OSCILLATOR, MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, AND MOTOR DEVICE

(A1) 2: RC OSCILLATOR, MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, AND MOTOR DEVICE

SUN, CHIPING

WONG, KEN

GUO, HUIMIN

LAI, YAT TUNG

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/499

10-May-2018

(X0) 1: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

(A1) 2: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

SUN, CHIPING

WONG, KEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

YEUNG, SHINGHIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44510/613

10-May-2018

(X0) 1: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

(A1) 2: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

SUN, CHIPING

WONG, KEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

YEUNG, SHINGHIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44698/505