SEARCH RESULTS for assignor:"GAU, TSAI-SHENG"

Showing 1 to 5 of 5 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
29-May-2018

(X0) 1: PHOTOMASK AND METHOD FOR FABRICATING INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: PHOTOMASK AND METHOD FOR FABRICATING INTEGRATED CIRCUIT

(B2) 9: PHOTOMASK AND METHOD FOR FABRICATING INTEGRATED CIRCUIT

LIN, CHUN-YU

CHEN, YI-JIE

CHIU, FENG-YUAN

CHENG, YING-CHOU

LU, KUEI-LIANG

CHANG, YA-HUI

LIU, RU-GUN

GAU, TSAI-SHENG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41360/64

17-May-2018

(X0) 1: Methods for Integrated Circuit Design and Fabrication

(A1) 2: Methods for Integrated Circuit Design and Fabrication

OU, TSONG-HUA

HSIEH, KEN-HSIEN

CHANG, SHIH-MING

HUANG, WEN-CHUN

LAI, CHIH-MING

LIU, RU-GUN

GAU, TSAI-SHENG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY, LTD.

44470/56

29-Mar-2018

(X0) 1: Directional Patterning Methods

(A1) 2: Directional Patterning Methods

HUNG, CHI-CHENG

LIU, RU-GUN

LIN, WEI-LIANG

YU, TA-CHING

YEN, YUNG-SUNG

FANG, ZIWEI

GAU, TSAI-SHENG

LIN, CHIN-HSIANG

CHEN, KUEI-SHUN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41986/832

06-Mar-2018

(X0) 1: Via Connection to a Partially Filled Trench

(A1) 2: Via Connection to a Partially Filled Trench

(B2) 9: Via Connection to a Partially Filled Trench

CHANG, SHIH-MING

LAI, CHIH-MING

LEE, CHUNG-JU

LIU, RU-GUN

SHUE, SHAU-LIN

BAO, TIEN-I

GAU, TSAI-SHENG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY, LTD.

38460/328

06-Mar-2018

(X0) 1: Mandrel Spacer Patterning in Multi-Pitch Integrated Circuit Manufacturing

(A1) 2: Mandrel Spacer Patterning in Multi-Pitch Integrated Circuit Manufacturing

(B2) 9: Mandrel Spacer Patterning in Multi-Pitch Integrated Circuit Manufacturing

CHIANG, CHIA-PING

CHANG, YA-TING

CHENG, WEN-LI

CHENG, NIAN-FUH

CHIH, MING-HUI

HUANG, WEN-CHUN

LIU, RU-GUN

GAU, TSAI-SHENG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

39763/902