SEARCH RESULTS for assignor:"DING, XIAOLIANG"

Showing 1 to 20 of 31 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
31-May-2018

(X0) 1: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

(A1) 2: Fingerprint Identification Device and Manufacturing Method Thereof, Array Substrate and Display Apparatus

LI, CHANGFENG

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

WANG, LEI

LU, PENGCHENG

LONG, JUN

42112/734

31-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY DRIVING UNIT CIRCUIT, DRIVING METHOD, DISPLAY DRIVING CIRCUIT AND DISPLAY DEVICE

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

LV, JING

WANG, HAISHENG

WU, CHUNWEI

LIU, YINGMING

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

HAN, YANLING

CAO, XUEYOU

ZHANG, PING

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

44567/635

22-May-2018

(X0) 1: A pixel circuit and a driving method thereof, a display device

(A1) 2: A pixel circuit and a driving method thereof, a display device

(B2) 9: A pixel circuit and a driving method thereof, a display device

YANG, SHENGJI

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

ZHAO, WEIJIE

DING, XIAOLIANG

39606/302

03-May-2018

(X0) 1: DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR FABRICATING A DISPLAY DEVICE

(A1) 2: DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR FABRICATING A DISPLAY DEVICE

LIU, YINGMING

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

43531/582

01-May-2018

(X0) 1: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

(B2) 9: FINGERPRINT RECOGNITION DEVICE, DISPLAY SCREEN AND DISPLAY DEVICE

LIU, YINGMING

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

YANG, SHENGJI

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LIU, HONGJUAN

DENG, LIGUANG

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

38479/978

01-May-2018

(X0) 1: TOUCH SUBSTRATE, ITS MANUFACTURING METHOD AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: TOUCH SUBSTRATE, ITS MANUFACTURING METHOD AND DISPLAY DEVICE

(B2) 9: TOUCH SUBSTRATE, ITS MANUFACTURING METHOD AND DISPLAY DEVICE

XU, RUI

DING, XIAOLIANG

CHEN, XIAOCHUAN

39148/595

01-May-2018

(X0) 1: SAFETY SEAT

(A1) 2: SAFETY SEAT

(B2) 9: SAFETY SEAT

YANG, SHENGJI

DONG, XUE

XUE, HAILIN

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

ZHAO, WEIJIE

LIU, YINGMING

DING, XIAOLIANG

XU, RUI

WANG, LEI

LI, CHANGFENG

40566/427

26-Apr-2018

(X0) 1: TOUCH SUBSTRATE AND DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: TOUCH SUBSTRATE AND DISPLAY APPARATUS

WANG, PENGPENG

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

GAO, JIAN

NIU, XIAOCHEN

42880/511

19-Apr-2018

(X0) 1: DISPLAY PANEL AND PRESSURE SENSING METHOD FOR THE SAME

(A1) 2: DISPLAY PANEL AND PRESSURE SENSING METHOD FOR THE SAME

LIU, YINGMING

DONG, XUE

XUE, HAILIN

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

WANG, LEI

YANG, MING

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

41773/352

19-Apr-2018

(X0) 1: DISPLAY SUBSTRATE, IN-CELL TOUCH SCREEN, DISPLAY APPARATUS, AND TOUCH SCREEN DRIVING METHOD

(A1) 2: DISPLAY SUBSTRATE, IN-CELL TOUCH SCREEN, DISPLAY APPARATUS, AND TOUCH SCREEN DRIVING METHOD

LIU, YINGMING

DONG, XUE

XUE, HAILIN

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

XU, RUI

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

42855/899

19-Apr-2018

(X0) 1: Touch Display Substrate, Touch Display Panel and Manufacturing Method of Touch Display Substrate

(A1) 2: Touch Display Substrate, Touch Display Panel and Manufacturing Method of Touch Display Substrate

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

LI, CHANGFENG

43044/808

12-Apr-2018

(X0) 1: TOUCH SUBSTRATE AND METHOD FOR DRIVING THE SAME, DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: TOUCH SUBSTRATE AND METHOD FOR DRIVING THE SAME, DISPLAY APPARATUS

LI, CHANGFENG

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

WANG, LEI

LU, PENGCHENG

42740/332

10-Apr-2018

(X0) 1: Substrate and Display Panel

(A1) 2: Substrate and Display Panel

(B2) 9: Substrate and Display Panel

LIU, YINGMING

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

DENG, LIGUANG

LIU, HONGJUAN

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

ZHAO, JING

PANG, JING

39547/921

05-Apr-2018

(X0) 1: PIXEL CIRCUIT, DRIVING METHOD THEREOF, SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 2: PIXEL CIRCUIT, DRIVING METHOD THEREOF, SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

YANG, SHENGJI

DONG, XUE

XUE, HAILIN

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

DING, XIAOLIANG

ZHAO, WEIJIE

LI, CHANGFENG

WANG, PENGPENG

LIU, WEI

43790/743

29-Mar-2018

(X0) 1: PRESSURE FORCE TOUCH PANEL AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: PRESSURE FORCE TOUCH PANEL AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND DISPLAY APPARATUS

WANG, HAISHENG

DONG, XUE

XUE, HAILIN

CHEN, XIAOCHUAN

DING, XIAOLIANG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

XU, RUI

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

42355/224

29-Mar-2018

(X0) 1: TOUCH DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND DRIVE METHOD

(A1) 2: TOUCH DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND DRIVE METHOD

LIU, WEI

DONG, XUE

LV, JING

WANG, HAISHENG

WU, CHUN-WEI

DING, XIAOLIANG

LIU, YINGMING

XU, RUI

LI, CHANGFENG

WANG, PENGPENG

ZHAO, LIJUN

JIA, YANAN

HAN, YANLING

GUO, YUZHEN

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

44324/94

27-Mar-2018

(X0) 1: TOUCH DISPLAY PANEL AND FABRICATION METHOD THEREOF, AND TOUCH DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: TOUCH DISPLAY PANEL AND FABRICATION METHOD THEREOF, AND TOUCH DISPLAY APPARATUS

(B2) 9: TOUCH DISPLAY PANEL AND FABRICATION METHOD THEREOF, AND TOUCH DISPLAY APPARATUS

LIU, YINGMING

DONG, XUE

WANG, HAISHENG

CHEN, XIAOCHUAN

DING, XIAOLIANG

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LIU, HONGJUAN

DENG, LIGUANG

ZHU, HUIZHONG

LI, CHANGFENG

LIU, WEI

WANG, LEI

39538/250

15-Mar-2018

(X0) 1: OPTICAL SIGNAL MODULATION CIRCUIT AND MODULATION METHOD THEREOF, ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY SUBSTRATE AND DISPLAY DEVICE

(A1) 2: OPTICAL SIGNAL MODULATION CIRCUIT AND MODULATION METHOD THEREOF, ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY SUBSTRATE AND DISPLAY DEVICE

XU, RUI

WANG, HAISHENG

DING, XIAOLIANG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

43748/941

06-Mar-2018

(X0) 1: INTELLIGENT BLIND GUIDING DEVICE

(A1) 2: INTELLIGENT BLIND GUIDING DEVICE

(B2) 9: INTELLIGENT BLIND GUIDING DEVICE

LIU, HONGJUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

YANG, SHENGJI

ZHAO, WEIJIE

LIU, WEI

LI, CHANGFENG

DING, XIAOLIANG

XU, RUI

WANG, LEI

38276/53

06-Mar-2018

(X0) 1: TOUCH SCREEN AND DRIVING METHOD FOR THE SAME, DISPLAY APPARATUS

(A1) 2: TOUCH SCREEN AND DRIVING METHOD FOR THE SAME, DISPLAY APPARATUS

(B2) 9: TOUCH SCREEN AND DRIVING METHOD FOR THE SAME, DISPLAY APPARATUS

DING, XIAOLIANG

DONG, XUE

CHEN, XIAOCHUAN

WANG, HAISHENG

LIU, YINGMING

LIU, WEI

WANG, PENGPENG

REN, TAO

41222/916