SEARCH RESULTS for assignee:"JOHNSON ELECTRIC S.A."

Showing 1 to 20 of 66 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
14-Jun-2018

(X0) 1: ELECTRIC MOTOR AND BRUSH THEREOF

(A1) 2: ELECTRIC MOTOR AND BRUSH THEREOF

SHI, JINGXIN

ZHAO, SIJUN

BI, LUYAN

ZHANG, PINGMAN

DAI, LANG

YU, YUNCHANG

LIAO, GUIQING

LIU, XIONGHUI

CHEN, ZHIYU

LV, CONG

CHI, HE

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44205/906

29-May-2018

(X0) 1: ELECTRICALLY POWERED DRIVE SYSTEM FOR MEDICAL DEVICE

(A1) 2: ELECTRICALLY POWERED DRIVE SYSTEM FOR MEDICAL DEVICE

(B2) 9: ELECTRICALLY POWERED DRIVE SYSTEM FOR MEDICAL DEVICE

ROSCHKE, THOMAS

SVENSSON, CARL HENRIC ANDREAS

JOHNSON ELECTRIC S.A.

33862/98

29-May-2018

(X0) 1: SOLENOID VALVE

(A1) 2: SOLENOID VALVE

(B2) 9: SOLENOID VALVE

YE, CAI QUAN

SVENSSON, CARL HENRIC ANDREAS

ROSCHKE, THOMAS

JOHNSON ELECTRIC S.A.

37957/63

24-May-2018

(X0) 1: MOTOR APPLICATION APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF

(A1) 2: MOTOR APPLICATION APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF

XIANG, YOUQING

WANG, SHIWEN

WANG, WANJUN

YANG, JIN

ZHANG, JUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44178/132

24-May-2018

(X0) 1: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR DRIVING DEVICE AND APPLICATION APPARATUS

LI, YUE

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44495/463

24-May-2018

(X0) 1: ACTUATING ELEMENT FOR A SWITCH AND DEVICE UTILIZE THE SAME

(A1) 2: ACTUATING ELEMENT FOR A SWITCH AND DEVICE UTILIZE THE SAME

BAHR, JOACHIM

GASSMANN, JORG

HAYEK, WASSIM

WIENCEK, ANDREAS

JAWOREK, BERNHARD

TOMALA, MARTIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

45375/352

24-May-2018

(X0) 1: SWITCHING DEVICE

(A1) 2: SWITCHING DEVICE

BAHR, JOACHIM

GASSMANN, ING. JÖRG

HAYEK, WASSIM

TOMALA, MARTIN

WIENCEK, ANDREAS

JAWOREK, BERNHARD

JOHNSON ELECTRIC S.A.

45413/269

17-May-2018

(X0) 1: OUTER ROTOR MOTOR AND CLEANER COMPRISING SAME

(A1) 2: OUTER ROTOR MOTOR AND CLEANER COMPRISING SAME

KEIL, RONNY

PONNUVELU, BHOOPAL

POON, KWONG YIP

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44072/390

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

(A1) 2: MOTOR AND APPLICATION APPARATUS UTILIZING THE SAME

SUN, CHIPING

XIN, FEI

YEUNG, SHINGHIN

YANG, XIUWEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/600

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/558

17-May-2018

(X0) 1: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

(A1) 2: MOTOR AND MOTOR DRIVING CIRCUIT

SUN, CHIPING

YANG, XIUWEN

YEUNG, SHINGHIN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44134/572

15-May-2018

(X0) 1: MICROWAVE FILTER

(A1) 2: MICROWAVE FILTER

(B2) 9: MICROWAVE FILTER

ZHANG, YONG GANG

ZHANG, HONG WEI

ZHAO, JIAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

36490/613

15-May-2018

(X0) 1: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(A1) 2: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

(B2) 9: MAGNETIC SENSOR AND AN INTEGRATED CIRCUIT

SUN, CHI PING

XIN, FEI

WONG, KEN

YEUNG, SHING HIN

GUO, HUI MIN

LOU, SHU ZUO

CHEN, XIAO MING

CAI, GUANG JIE

WONG, CHUN FAI

HUANG, SHU JUAN

JIANG, YUN LONG

LI, YUE

LIU, BAO TING

WANG, EN HUI

YANG, XIU WEN

LIU, LI SHENG

CUI, YAN YUN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

39556/531

15-May-2018

(X0) 1: DRIVING DEVICE AND SEAT ADJUSTING MECHANISM FOR VEHICLE

(A1) 2: DRIVING DEVICE AND SEAT ADJUSTING MECHANISM FOR VEHICLE

(B2) 9: DRIVING DEVICE AND SEAT ADJUSTING MECHANISM FOR VEHICLE

TA, JING NING

ZHAO, YONG JUN

LI, QIU MEI

JOHNSON ELECTRIC S.A.

41820/438

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/551

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/470

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, MOTOR DEVICE, AND APPLICATION APPARATUS

SUN, CHIPING

WANG, QIUBAO

WONG, KEN

WANG, ENHUI

JIANG, HAIBO

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/484

10-May-2018

(X0) 1: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR DEVICE

(A1) 2: MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR DEVICE

SUN, CHIPING

WONG, KEN

GUO, HUIMIN

LAI, YAT TUNG

JIANG, YUNLONG

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/519

10-May-2018

(X0) 1: RC OSCILLATOR, MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, AND MOTOR DEVICE

(A1) 2: RC OSCILLATOR, MOTOR-DRIVEN INTEGRATED CIRCUIT, AND MOTOR DEVICE

SUN, CHIPING

WONG, KEN

GUO, HUIMIN

LAI, YAT TUNG

HUANG, SHUJUAN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44038/499

10-May-2018

(X0) 1: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

(A1) 2: ELECTRONIC CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUIT AND MOTOR ASSEMBLY

SUN, CHIPING

WONG, KEN

HUANG, SHUJUAN

JIANG, YUNLONG

YEUNG, SHINGHIN

JOHNSON ELECTRIC S.A.

44510/613