SEARCH RESULTS for assignee:"HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY"

Showing 1 to 14 of 14 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD FOR CONNECTING GRAPHENE AND METAL COMPOUND ELECTRODES IN CARBON NANOTUBE DEVICE THROUGH CARBON-CARBON COVALENT BONDS

(A1) 2: METHOD FOR CONNECTING GRAPHENE AND METAL COMPOUND ELECTRODES IN CARBON NANOTUBE DEVICE THROUGH CARBON-CARBON COVALENT BONDS

ZHOU, WENLI

ZHU, YU

CHEN, CHANGSHENG

WANG, YUNBO

GAO, JUNXIONG

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

41988/289

17-May-2018

(X0) 1: FREE-FALLING BODY VERIFICATION DEVICE FOR DRAG-FREE SPACECRAFT

(A1) 2: FREE-FALLING BODY VERIFICATION DEVICE FOR DRAG-FREE SPACECRAFT

ZHOU, ZEBING

BAI, YANZHENG

WU, SHUCHAO

LI, HONGYIN

LUO, JUN

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

34025/683

10-May-2018

(X0) 1: THERMOELECTRIC COOPERATIVE CONTROL METHOD FOR SOFC SYSTEM BASED ON FRACTIONAL ORDER SLIDING MODE VARIABLE STRUCTURE

(A1) 2: THERMOELECTRIC COOPERATIVE CONTROL METHOD FOR SOFC SYSTEM BASED ON FRACTIONAL ORDER SLIDING MODE VARIABLE STRUCTURE

LI, XI

JIANG, JIANHUA

DENG, ZHONGHUA

ZHANG, LIN

LI, JIAN

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

40361/963

17-Apr-2018

(X0) 1: GAS LASER

(A1) 2: GAS LASER

(B2) 9: GAS LASER

CHEN, HANYUAN

QIN, YINGXIONG

PENG, HAO

WAN, CHENHAO

LONG, SICHEN

WU, XIANGXI

TANG, XIAHUI

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

42087/611

20-Mar-2018

(X0) 1: MOVING PLATFORM BORNE INFRARED IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED DETECTION SYSTEM AND METHOD

(A1) 2: MOVING PLATFORM BORNE INFRARED IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED DETECTION SYSTEM AND METHOD

(B2) 9: MOVING PLATFORM BORNE INFRARED IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED DETECTION SYSTEM AND METHOD

ZHANG, TIANXU

DAI, XIAOBING

LIU, XIANGYAN

FEI, JINDONG

LIU, LI

YU, HONGTAO

YAO, SHOUKUI

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

39277/209

20-Mar-2018

(X0) 1: ACTIVE AIRBEARING DEVICE

(A1) 2: ACTIVE AIRBEARING DEVICE

(B2) 9: ACTIVE AIRBEARING DEVICE

JIANG, WEI

CHEN, XUEDONG

LUO, XIN

ZENG, LIZHAN

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

39760/234

08-Mar-2018

(X0) 1: COMBINED SOLAR THERMAL POWER GENERATION SYSTEM

(A1) 2: COMBINED SOLAR THERMAL POWER GENERATION SYSTEM

ZHANG, YANPING

ZHANG, CHENG

JIANG, JINGHUA

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

41730/922

08-Mar-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING BLUR KERNEL SIZE

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING BLUR KERNEL SIZE

SANG, NONG

LI, LERENHAN

YAN, LUXIN

GAO, CHANGXIN

SHAO, YUANJIE

PENG, JUNCAI

ZHANG, SHIWEI

WANG, JIN

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

43632/869

27-Feb-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR CORRECTING AERO-OPTICAL THERMAL RADIATION NOISE

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR CORRECTING AERO-OPTICAL THERMAL RADIATION NOISE

(B2) 9: METHOD AND SYSTEM FOR CORRECTING AERO-OPTICAL THERMAL RADIATION NOISE

LI, LERENHAN

SANG, NONG

GAO, CHANGXIN

YAN, LUXIN

WANG, JIN

ZHANG, SHIWEI

SHAO, YUANJIE

PENG, JUNCAI

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

40053/835

27-Feb-2018

(B2) 9: MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING METHOD AND MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING SYSTEM

(X0) 1: MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING METHOD AND MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING SYSTEM

(A1) 2: MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING METHOD AND MAGNETIC NANOPARTICLE TEMPERATURE IMAGING SYSTEM

LIU, WENZHONG

PI, SHIQIANG

MAO, WENPING

ZHONG, JING

HE, LE

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45030/774

27-Feb-2018

(B2) 9: NONINVASIVE MEASURING METHOD FOR RAPID TEMPERATURE VARIATION UNDER DC EXCITATION MAGNETIC FIELD

(X0) 1: NONINVASIVE MEASURING METHOD FOR RAPID TEMPERATURE VARIATION UNDER DC EXCITATION MAGNETIC FIELD

(A1) 2: NONINVASIVE MEASURING METHOD FOR RAPID TEMPERATURE VARIATION UNDER DC EXCITATION MAGNETIC FIELD

LIU, WENZHONG

ZHANG, PU

RUAN, CHULIANG

XU, WENBIAO

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45030/913

16-Jan-2018

(X0) 1: MULTIBAND COMMON-OPTICAL-PATH IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED REMOTE SENSING MEASUREMENT SYSTEM AND METHOD

(A1) 2: MULTIBAND COMMON-OPTICAL-PATH IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED REMOTE SENSING MEASUREMENT SYSTEM AND METHOD

(B2) 9: MULTIBAND COMMON-OPTICAL-PATH IMAGE-SPECTRUM ASSOCIATED REMOTE SENSING MEASUREMENT SYSTEM AND METHOD

ZHANG, TIANXU

DAI, XIAOBING

LIU, XIANGYAN

JI, JIANFEI

HE, XUDONG

GAO, PENGCHENG

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

39099/851

04-Jan-2018

(X0) 1: DIRECT CURRENT CIRCUIT BREAKER

(A1) 2: DIRECT CURRENT CIRCUIT BREAKER

YUAN, ZHAO

HE, JUNJIA

PAN, YUAN

XU, HUI

ZHAO, WENTING

YIN, XIAOGEN

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

43580/963

02-Jan-2018

(X0) 1: Energy-Providing Bone-Repair Degradable Porous Scaffold, Preparation Method Thereof, and Application Thereof

(A1) 2: Energy-Providing Bone-Repair Degradable Porous Scaffold, Preparation Method Thereof, and Application Thereof

(B2) 9: Energy-Providing Bone-Repair Degradable Porous Scaffold, Preparation Method Thereof, and Application Thereof

ZHANG, SHENGMIN

CAI, MINGLE

LIU, HAOMING

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

43826/216