SEARCH RESULTS for assignee:"HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD."

Showing 1 to 20 of 224 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
14-Jun-2018

(X0) 1: BALANCER APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 2: BALANCER APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44228/403

14-Jun-2018

(X0) 1: Mechanical Quantity Measurement Device and Pressure Sensor Using Same

(A1) 2: Mechanical Quantity Measurement Device and Pressure Sensor Using Same

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44233/915

14-Jun-2018

(X0) 1: ELECTRIC BOOSTER AND STROKE DETECTOR

(A1) 2: ELECTRIC BOOSTER AND STROKE DETECTOR

ODAIRA, ATSUSHI

SHIMIZU, SHINJI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44239/365

14-Jun-2018

(X0) 1: Power Supply Apparatus

(A1) 2: Power Supply Apparatus

SATO, FUMIHIRO

SHIMADA, TAKAE

ISHIGAKI, TAKUYA

OUCHI, TAKAYUKI

SHOJI, HIROYUKI

TAKAHASHI, NAOYA

KISHIMOTO, EIGO

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44265/521

14-Jun-2018

(X0) 1: SOLENOID VALVE

(A1) 2: SOLENOID VALVE

YASUKAWA, YOSHIHITO

MIYAMOTO, AKIYASU

MIYAKE, TAKAO

IIZUKA, TAKATOSHI

SUGAYA, MASASHI

OGURA, KIYOTAKA

ABE, MOTOYUKI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44299/780

14-Jun-2018

(X0) 1: SENSOR WITH FLAT-BEAM GENERATION ANTENNA

(A1) 2: SENSOR WITH FLAT-BEAM GENERATION ANTENNA

KURIYAMA, AKIRA

NAGAISHI, HIDEYUKI

KURODA, HIROSHI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44334/128

14-Jun-2018

(X0) 1: INERTIA SENSOR

(A1) 2: INERTIA SENSOR

DEGAWA, MUNENORI

KIKUCHI, HIROSHI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44419/446

14-Jun-2018

(X0) 1: Brake Apparatus

(A1) 2: Brake Apparatus

NAKAZAWA, CHIHARU

MISUNO, MASAKI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44450/524

14-Jun-2018

(X0) 1: HIGH PRESSURE FUEL SUPPLY PUMP WITH ELECTROMAGNETIC SUCTION VALVE

(A1) 2: HIGH PRESSURE FUEL SUPPLY PUMP WITH ELECTROMAGNETIC SUCTION VALVE

KAWANO, TATSUO

TOKUO, KANICHIRO

USUI, SATOSHI

YAMADA, HIROYUKI

MIYAZAKI, KATSUMI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44984/666

12-Jun-2018

(X0) 1: ELECTRIC POWER CONVERTER

(A1) 2: ELECTRIC POWER CONVERTER

(B2) 9: ELECTRIC POWER CONVERTER

MAEDA, KEN

SATOH, TOSHIYA

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

35700/157

12-Jun-2018

(X0) 1: Electronic Control Unit and Method for Rewriting Data

(A1) 2: Electronic Control Unit and Method for Rewriting Data

(B2) 9: Electronic Control Unit and Method for Rewriting Data

MIYAKE, TOSHIFUMI

ABE, YUSUKE

YUASA, KOJI

ARAI, TOSHIHISA

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

36614/284

12-Jun-2018

(X0) 1: VALVE TIMING CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(A1) 2: VALVE TIMING CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(B2) 9: VALVE TIMING CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

38063/160

12-Jun-2018

(X0) 1: POWER STEERING DEVICE

(A1) 2: POWER STEERING DEVICE

(B2) 9: POWER STEERING DEVICE

YODA, TOSHIRO

ISHIHARA, TAKUYA

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

39740/105

12-Jun-2018

(X0) 1: ACCELERATION SENSOR

(A1) 2: ACCELERATION SENSOR

(B2) 9: ACCELERATION SENSOR

HAYASHI, MASAHIDE

JEONG, HEEWON

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

39884/594

31-May-2018

(X0) 1: Image Processing Device

(A1) 2: Image Processing Device

MATONO, HARUKI

NAGASAKI, TAKESHI

AOKI, TOSHIYUKI

MURATA, SEIJI

TAKEMURA, MASAYUKI

BETSUI, KEIICHI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

43911/145

31-May-2018

(X0) 1: FUEL INJECTION DEVICE

(A1) 2: FUEL INJECTION DEVICE

HOSAKA, TOMOYUKI

ISHII, EIJI

SUKEGAWA, YOSHIHIRO

SUGII, TAISUKE

YOSHIMURA, KAZUKI

ORYOJI, KAZUHIRO

SARUWATARI, MASAYUKI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

43915/161

31-May-2018

(X0) 1: CELL MODULE

(A1) 2: CELL MODULE

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44050/925

31-May-2018

(X0) 1: VALVE TIMING CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE USING THE SAME

(A1) 2: VALVE TIMING CONTROL APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE USING THE SAME

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44259/382

31-May-2018

(X0) 1: FLOW RATE CONTROL VALVE

(A1) 2: FLOW RATE CONTROL VALVE

SHEN, ZHENYU

YOSHIMURA, TAKESHI

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44289/810

31-May-2018

(X0) 1: Inverter Control Device

(A1) 2: Inverter Control Device

ARAKI, TAKAHIRO

MIYAZAKI, HIDEKI

MITSUI, TOSHISADA

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.

44435/51