SEARCH RESULTS for assignee:"BAIDU USA LLC"

Recent Patent Assignments Patent Assignments - (Total found: 130)

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
17-May-2018

(X0) 1: PLANNING FEEDBACK BASED DECISION IMPROVEMENT SYSTEM FOR AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE

(A1) 2: PLANNING FEEDBACK BASED DECISION IMPROVEMENT SYSTEM FOR AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE

JIANG, YIFEI

HU, JIANGTAO

TAO, JIAMING

LI, DONG

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40313/157

17-May-2018

(X0) 1: VISUAL COMMUNICATION SYSTEM FOR AUTONOMOUS DRIVING VEHICLES (ADV)

(A1) 2: VISUAL COMMUNICATION SYSTEM FOR AUTONOMOUS DRIVING VEHICLES (ADV)

TAO, JIAMING

JIANG, YIFEI

LI, DONG

HU, JIANGTAO

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40347/518

17-May-2018

(X0) 1: EMERGENCY HANDLING SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE (ADV)

(A1) 2: EMERGENCY HANDLING SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE (ADV)

TAO, JIAMING

JIANG, YIFEI

LI, DONG

HU, JIANGTAO

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40347/623

17-May-2018

(X0) 1: APPARATUS FOR CONTROLLING AND OPERATING AN AUTONOMOUS VEHICLE

(A1) 2: APPARATUS FOR CONTROLLING AND OPERATING AN AUTONOMOUS VEHICLE

SHAO, WESLEY

LI, JI

LU, WENDY

YAO, ANDREW

BAO, JUNWEI

HUANG, DAVY

BAIDU USA LLC

40348/453

15-May-2018

(X0) 1: METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING VIDEO IMAGE

(A1) 2: METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING VIDEO IMAGE

(B2) 9: METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING VIDEO IMAGE

ZHANG, JING

SHAO, DANDAN

XU, ZHENHUA

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

37852/676

11-May-2018

(X0) 1: MACHINE CABINET

(A1) 2: MACHINE CABINET

TANG, HU

TAN, XIANGUANG

ZHOU, TIANYU

DING, RUIQUAN

ZHANG, BINGHUA

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

45768/644

10-May-2018

(X0) 1: EVALUATION FRAMEWORK FOR DECISION MAKING OF AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE

(A1) 2: EVALUATION FRAMEWORK FOR DECISION MAKING OF AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE

JIANG, YIFEI

LI, DONG

TAO, JIAMING

HU, JIANGTAO

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40277/529

10-May-2018

(X0) 1: Method and Apparatus for Processing Data Sequence

(A1) 2: Method and Apparatus for Processing Data Sequence

WANG, YONG

OUYANG, JIAN

QI, WEI

LI, SIZHONG

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

42755/39

03-May-2018

(X0) 1: DATA PROCESSING METHOD AND APPARATUS

(A1) 2: DATA PROCESSING METHOD AND APPARATUS

OUYANG, JIAN

QI, WEI

WANG, YONG

LIU, LIN

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

42663/36

03-May-2018

(X0) 1: METHOD AND DEVICE FOR CLASSIFYING QUESTIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(A1) 2: METHOD AND DEVICE FOR CLASSIFYING QUESTIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

42751/694

03-May-2018

(X0) 1: METHOD AND APPARATUS FOR RECALLING SEARCH RESULT BASED ON NEURAL NETWORK

(A1) 2: METHOD AND APPARATUS FOR RECALLING SEARCH RESULT BASED ON NEURAL NETWORK

JIANG, DI

SHI, LEI

CHEN, ZEYU

JIANG, JIAJUN

LIAN, RONGZHONG

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

42875/535

03-May-2018

(X0) 1: SEMANTIC ANALYSIS METHOD AND APPARATUS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(A1) 2: SEMANTIC ANALYSIS METHOD AND APPARATUS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

HU, ZEJIN

SHI, PEIXUAN

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

42896/488

03-May-2018

(X0) 1: METHOD AND APPARATUS FOR ANALYZING INTENTION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(A1) 2: METHOD AND APPARATUS FOR ANALYZING INTENTION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GUO, ZHEN

WU, WENQUAN

LIU, ZHANYI

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

42924/252

01-May-2018

(X0) 1: SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING CONTENT IN AUTONOMOUS VEHICLES BASED ON REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION

(A1) 2: SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING CONTENT IN AUTONOMOUS VEHICLES BASED ON REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION

(B2) 9: SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING CONTENT IN AUTONOMOUS VEHICLES BASED ON REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION

WU, SHUANG

LI, LIYUN

LIU, SHAOSHAN

PENG, JAMES

BAIDU USA LLC

38721/719

26-Apr-2018

(X0) 1: SPRING SYSTEM-BASED CHANGE LANE APPROACH FOR AUTONOMOUS VEHICLES

(A1) 2: SPRING SYSTEM-BASED CHANGE LANE APPROACH FOR AUTONOMOUS VEHICLES

JIANG, YIFEI

TAO, JIAMING

LI, DONG

HU, JIANGTAO

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40124/1

24-Apr-2018

(X0) 1: METHOD AND DEVICE FOR EXPANDING DATA OF BILINGUAL CORPUS, AND STORAGE MEDIUM

(A1) 2: METHOD AND DEVICE FOR EXPANDING DATA OF BILINGUAL CORPUS, AND STORAGE MEDIUM

(B2) 9: METHOD AND DEVICE FOR EXPANDING DATA OF BILINGUAL CORPUS, AND STORAGE MEDIUM

ZHU, XIAONING

HE, ZHONGJUN

WANG, HAIFENG

WU, HUA

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

37851/264

19-Apr-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR HIGH PRECISION TIME SYNCHRONIZATION

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR HIGH PRECISION TIME SYNCHRONIZATION

SHAO, WESLEY

SURABHI, VIVEK

BAIDU USA LLC

40009/204

19-Apr-2018

(X0) 1: GROUP DRIVING STYLE LEARNING FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS VEHICLES

(A1) 2: GROUP DRIVING STYLE LEARNING FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS VEHICLES

JIANG, YIFEI

LI, DONG

TAO, JIAMING

HU, JIANGTAO

LI, LIYUN

YANG, GUANG

WANG, JINGAO

BAIDU USA LLC

40009/727

19-Apr-2018

(X0) 1: SEARCH METHOD AND APPARATUS

(A1) 2: SEARCH METHOD AND APPARATUS

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

42646/799

19-Apr-2018

(X0) 1: METHOD AND APPARATUS FOR ESTABLISHING SENTENCE EDITING MODEL, SENTENCE EDITING METHOD AND APPARATUS

(A1) 2: METHOD AND APPARATUS FOR ESTABLISHING SENTENCE EDITING MODEL, SENTENCE EDITING METHOD AND APPARATUS

HUANG, JIZHOU

ZHAO, SHIQI

WANG, HAIFENG

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

42749/365