SEARCH RESULTS for assignee:"taiwan semiconductor manufacturing"

Showing 1 to 20 of 1,335 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING HOTSPOTS IN SEMICONDUCTOR WAFER

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING HOTSPOTS IN SEMICONDUCTOR WAFER

CHENG, WEN-HAO

CHEN, PENG-REN

TU, CHIH-CHIANG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

40733/161

14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING POLISHING PROCESS

(A1) 2: METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING POLISHING PROCESS

HSU, CHUN-WEI

LIU, CHI-JEN

CHANG, CHENG-CHUN

LIN, YI-SHENG

CHU, PINLEI EDMUND

CHEN, LIANG-GUANG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

40898/938

14-Jun-2018

(X0) 1: BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR DEVICE STRUCTURE

(A1) 2: BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR DEVICE STRUCTURE

CHEN, CHIA-CHAN

LEE, YUEH-CHUAN

LI, CHIH-HUANG

CHEN, TA-HSIN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

40940/652

14-Jun-2018

(X0) 1: METAL GATE STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(A1) 2: METAL GATE STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

LIN, MING-HUEI

CHEN, YEN-YU

TSAO, CHIH-PIN

CHANG, SHIH-HSUN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

40963/846

14-Jun-2018

(X0) 1: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FORMING DOPED CHANNEL THEREOF

(A1) 2: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FORMING DOPED CHANNEL THEREOF

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

40977/298

14-Jun-2018

(X0) 1: LENS STRUCTURE

(A1) 2: LENS STRUCTURE

CHEN, CHIEN-CHIH

YEH, SU-YU

CHEN, TZU-SHIN

CHENG, MU-HAN

HUANG, CHUN-HAI

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41040/844

14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD FOR FORMING DEEP TRENCH STRUCTURE

(A1) 2: METHOD FOR FORMING DEEP TRENCH STRUCTURE

TSAI, MIN-YING

WU, CHENG-TA

TU, YEUR-LUEN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41102/387

14-Jun-2018

(X0) 1: ANTI-ESD PHOTOMASK AND METHOD OF FORMING THE SAME

(A1) 2: ANTI-ESD PHOTOMASK AND METHOD OF FORMING THE SAME

KUNG, CHUN-HUNG

LAI, HAO-ZHANG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41123/258

14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD FOR MANUFACTURING EMBEDDED NON-VOLATILE MEMORY

(A1) 2: METHOD FOR MANUFACTURING EMBEDDED NON-VOLATILE MEMORY

YANG, TSUNG-YU

HUANG, CHUNG-JEN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41130/516

14-Jun-2018

(X0) 1: Method for Optimized Wafer Process Simulation

(A1) 2: Method for Optimized Wafer Process Simulation

LIU, RU-GUN

CHANG, SHIH-MING

CHOU, SHUO-YEN

ZHAO, ZENGQIN

LAI, CHIEN WEN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41203/512

14-Jun-2018

(X0) 1: STRUCTURE AND FORMATION METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE STRUCTURE WITH GATE STRUCTURE

(A1) 2: STRUCTURE AND FORMATION METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE STRUCTURE WITH GATE STRUCTURE

HUANG, YI-CHING

CHIANG, TSUNG-YU

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41235/443

14-Jun-2018

(X0) 1: METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING TEMPERATURE OF WAFER

(A1) 2: METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING TEMPERATURE OF WAFER

CHEN, SHU-HAN

LIN, SHENG-HUNG

HSU, HAN-HSUAN

LIN, CHIEN-FANG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41273/419

14-Jun-2018

(X0) 1: UNIVERSAL TEST MECHANISM FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(A1) 2: UNIVERSAL TEST MECHANISM FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

WANG, MILL-JER

WU, CHI-CHE

LIN, HUNG-CHIH

CHEN, HAO

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41268/664

14-Jun-2018

(X0) 1: HIGH ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR (HEMT) DEVICE STRUCTURE

(A1) 2: HIGH ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR (HEMT) DEVICE STRUCTURE

CHEN, KUEI-MING

CHEN, CHI-MING

YU, CHUNG-YI

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41279/104

14-Jun-2018

(X0) 1: SEMICONDUCTOR STRUCTURE WITH PROTECTION LAYER

(A1) 2: SEMICONDUCTOR STRUCTURE WITH PROTECTION LAYER

CHIANG, CHIH-WEI

LEU, PO-HSIUNG

LIU, DING-I

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41285/546

14-Jun-2018

(X0) 1: ISOLATION STRUCTURE FOR REDUCING CROSSTALK BETWEEN PIXELS AND FABRICATION METHOD THEREOF

(A1) 2: ISOLATION STRUCTURE FOR REDUCING CROSSTALK BETWEEN PIXELS AND FABRICATION METHOD THEREOF

CHEN, KAI-YI

LEE, CHIH-FEI

CHANG, FU-CHENG

KAO, CHING-HUNG

CHENG, CHIA-PIN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41501/372

14-Jun-2018

(X0) 1: SEMICONDUCTOR DEVICE WITH CAPPING STRUCTURE AND METHOD OF FORMING THE SAME

(A1) 2: SEMICONDUCTOR DEVICE WITH CAPPING STRUCTURE AND METHOD OF FORMING THE SAME

WANG, CHUNG-MING

KUO, FANG-TING

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41555/814

14-Jun-2018

(X0) 1: STRUCTURE AND FORMATION METHOD OF INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURE

(A1) 2: STRUCTURE AND FORMATION METHOD OF INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURE

CHUANG, HARRY-HAK-LAY

WANG, HUNG-CHO

YOU, WEN-CHUN

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41615/869

14-Jun-2018

(X0) 1: LENS STRUCTURE

(A1) 2: LENS STRUCTURE

CHEN, CHIEN-CHIH

YEH, SU-YU

CHEN, TZU-SHIN

CHENG, MU-HAN

HUANG, CHUN-HAI

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41735/898

14-Jun-2018

(X0) 1: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHODS OF FORMING THE SAME

(A1) 2: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHODS OF FORMING THE SAME

TSENG, HSIN-HSIANG

LEE, CHIH-FEI

CHENG, CHIA-PIN

CHANG, FU-CHENG

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

41748/23