SEARCH RESULTS for assignee:"shanghai tianma micro electronics"

Showing 1 to 20 of 61 results

Last Update Patent(s) Assignor(s) Orig. Assignee(s) Assignee(s) Reel/Frame
06-Sep-2018

(X0) 15637732: FLEXIBLE TOUCH DISPLAY PANEL AND FLEXIBLE TOUCH DISPLAY APPARATUS

(A1) 20180253175: FLEXIBLE TOUCH DISPLAY PANEL AND FLEXIBLE TOUCH DISPLAY APPARATUS

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

42868/9

30-Aug-2018

(X0) 15634816: FLEXIBLE DISPLAY SUBSTRATE AND FLEXIBLE DISPLAY APPARATUS

(A1) 20180248139: FLEXIBLE DISPLAY SUBSTRATE AND FLEXIBLE DISPLAY APPARATUS

(B2) 1: FLEXIBLE DISPLAY SUBSTRATE AND FLEXIBLE DISPLAY APPARATUS

ZHAI, YINGTENG

WU, YONG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

42830/445

28-Jun-2018

(X0) 15889211: SPATIAL LIGHT MODULATOR AND DISPLAY DEVICE

(A1) 20180180897: SPATIAL LIGHT MODULATOR AND DISPLAY DEVICE

LIU, YAOYANG

XU, JIAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45250/383

21-Jun-2018

(X0) 15894928: TOUCH SENSOR AND TOUCH DISPLAY PANEL

(A1) 20180173346: TOUCH SENSOR AND TOUCH DISPLAY PANEL

DU, LINGXIAO

YANG, KANG

DING, HONG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44905/846

14-Jun-2018

(X0) 15880532: MASK DEVICE, VAPOR DEPOSITION DEVICE AND METHOD FOR PREPARING MASK DEVICE

(A1) 20180163290: MASK DEVICE, VAPOR DEPOSITION DEVICE AND METHOD FOR PREPARING MASK DEVICE

XU, JIAN

LIU, YAOYANG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44734/292

14-Jun-2018

(X0) 15889643: Pixel Circuit, Method For Driving The Same, Display Panel And Display Device

(A1) 20180166025: Pixel Circuit, Method For Driving The Same, Display Panel And Display Device

ZHOU, XINGYAO

LENG, CHUANLI

LI, YUAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44856/719

14-Jun-2018

(X0) 15891112: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(A1) 20180165498: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

XIE, LIANG

ZENG, YANG

WANG, LIHUA

YU, HAOCHI

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44859/11

07-Jun-2018

(X0) 15875273: DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 20180158877: DISPLAY PANEL AND ELECTRONIC DEVICE

ZENG, YANG

MA, JUN

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DING, HONG

DU, LINGXIAO

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44670/43

07-Jun-2018

(X0) 15888064: DISPLAY DEVICE WITH A MULTI-LEVEL DISPLAY

(A1) 20180157056: DISPLAY DEVICE WITH A MULTI-LEVEL DISPLAY

LIU, YAOYANG

NIU, LEI

XU, JIAN

LI, JIALING

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45246/527

07-Jun-2018

(X0) 15889212: DISPLAY PANEL, DISPLAY SUBSTRATE, AND INKJET PRINTING METHOD APPLICABLE TO THE DISPLAY SUBSTRATE

(A1) 20180159038: DISPLAY PANEL, DISPLAY SUBSTRATE, AND INKJET PRINTING METHOD APPLICABLE TO THE DISPLAY SUBSTRATE

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44836/253

31-May-2018

(X0) 15865541: PIXEL COMPENSATION CIRCUIT, ORGANIC LIGHT-EMITTING DISPLAY PANEL AND ORGANIC LIGHT-EMITTING DISPLAY DEVICE THEREOF

(A1) 20180151115: PIXEL COMPENSATION CIRCUIT, ORGANIC LIGHT-EMITTING DISPLAY PANEL AND ORGANIC LIGHT-EMITTING DISPLAY DEVICE THEREOF

TSENG, CHANG-HO

LENG, CHUANLI

LI, YUAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45028/143

17-May-2018

(X0) 15870481: DISPLAY DEVICE

(A1) 20180136817: DISPLAY DEVICE

YANG, FAN

NIU, LEI

MA, JUN

LI, JIALING

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44613/343

17-May-2018

(X0) 15864986: DISPLAY DEVICE, FINGERPRINT RECOGNITION CALIBRATION METHOD FOR DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

(A1) 20180137337: DISPLAY DEVICE, FINGERPRINT RECOGNITION CALIBRATION METHOD FOR DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

ZENG, YANG

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DING, HONG

DU, LINGXIAO

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

45029/233

15-May-2018

(X0) 15098218: Mutual Capacitive Touch Panel

(A1) 20160224164: Mutual Capacitive Touch Panel

(B2) 9: Mutual Capacitive Touch Panel

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

38449/803

10-May-2018

(X0) 15796484: Display Panel And Electronic Device

(A1) 20180129852: Display Panel And Electronic Device

ZENG, YANG

ZHANG, QING

WANG, LIHUA

XIE, LIANG

DU, LINGXIAO

DING, HONG

CHAI, HUIPING

YANG, KANG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

43985/279

10-May-2018

(X0) 15862594: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING ARRAY SUBSTRATE

(A1) 20180129331: ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING ARRAY SUBSTRATE

ZHOU, ZHIWEI

YAO, QIJUN

LU, FENG

LIU, LIANG

SHEN, YAN

BIAN, HUAFENG

CAI, ZHONGLAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44540/712

10-May-2018

(X0) 15863966: DISPLAY PANEL, TOUCH DISPLAY DEVICE AND TOUCH PRESSURE DETECTING METHOD

(A1) 20180129343: DISPLAY PANEL, TOUCH DISPLAY DEVICE AND TOUCH PRESSURE DETECTING METHOD

ZHAI, YINGTENG

LU, FENG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.

44553/560

10-May-2018

(X0) 15865169: FORCE TOUCH DETECTION CIRCUIT, METHOD AND DISPLAY PANEL

(A1) 20180131373: FORCE TOUCH DETECTION CIRCUIT, METHOD AND DISPLAY PANEL

LIU, LIANG

LU, FENG

MA, CONGHUA

MA, SHAOLONG

ZHU, ZAIWEN

JI, QITAI

ZHANG, YUHENG

HE, SHUI

YUAN, YONG

YAO, QIJUN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44565/990

10-May-2018

(X0) 15865186: DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE, PIXEL DRIVING CIRCUIT, AND CONTROL METHOD FOR THE SAME

(A1) 20180130411: DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE, PIXEL DRIVING CIRCUIT, AND CONTROL METHOD FOR THE SAME

ZHOU, XINGYAO

TSENG, CHANG-HO

LI, YUAN

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44566/24

10-May-2018

(X0) 15865207: DISPLAY MODULE AND ELECTRONIC DEVICE

(A1) 20180129850: DISPLAY MODULE AND ELECTRONIC DEVICE

HE, YONGXIN

DING, YUAN

ZENG, YANG

SHANGHAI TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

44566/92